Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

brittanymmason

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 10:32 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)

Παρατηρητής

sam_k_lowe

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)

Παρατηρητής

sam_k_lowe

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

False crawl track

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα Καρέττα (Caretta caretta)

Παρατηρητής

sam_k_lowe

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hatchling

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

sam_k_lowe

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)