Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fran170

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Των Βράχων (Otospermophilus variegatus)

Παρατηρητής

milka18

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 11:16 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)

Παρατηρητής

jagaxiola

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:34 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 05:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squamatologist

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2006 02:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

A particularly stately Smoke Tree (Psorothamnus spinosus) in bloom, Maricopa County, Arizona

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielsanfotografiando

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 06:47 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

bandi_k_5

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kucycads

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 02:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

patient1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 08:19 ΠΜ PST

Περιγραφή

Fighting for keeps. The victor held the loser under water for a long time, but the loser finally escaped

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:35 ΠΜ PST

Περιγραφή

One very sleepy Great Horned Owl that was not at all disturbed by our presence. They like to roost on the large horizontal stems of the mature California Fan Palms.
Link to California Fan Palm (Washingtonia filifera) A.k.a. Desert Palm observation: https://www.inaturalist.org/observations/192412485
Link to another Great Horned Owl in same oasis: https://www.inaturalist.org/observations/200537207

Great Horned Owl (Bubo virginianus) Large owl in the Strigidae family that stands up to 56cm (22 inches) tall. It has prominent, widely spaced ear tufts (feathers) at sides of head. It is found in a large variety of habitats including dense woods, prairie, deserts, and in wooded towns and suburbs. It is typically well-camouflaged beige and dark brown overall, but varies in color. Often engages in haunting duets, with males and females hooting back and forth. Preys upon a variety of animals, including mammals, birds and reptiles.
Feeding Behavior: Hunts "mostly at night, sometimes at dusk. Watches from high perch, then swoops down to capture prey in its talons. Has extremely good hearing and good vision in low light conditions.
Mammals make up majority of diet in most regions. Takes many rats, mice, and rabbits, also ground squirrels, opossums, and skunks. Eats some birds (especially in the north), up to size of geese, ducks, hawks, and smaller owls. Also eats snakes, lizards, frogs, insects, scorpions, but rarely fish.
Feathers: Because of their nocturnal habits, Owls tend not to exhibit sexual dimorphism in their plumage. Specialized feathers and wing shape suppress the noise produced by flying, both taking off, flapping and gliding. This silent flight allows owls to hunt without being heard by their prey. Owls possess three physical attributes that are thought to contribute to their silent flight capability. First, on the leading edge of the wing, there is a comb of stiff feathers. Second, the trailing edge of the wing contains a flexible fringe. Finally, owls have downy material distributed on the tops of their wings that creates a compliant but rough surface (similar to that of a soft carpet). All these factors result in significant aerodynamic noise reduction."

Ebird with species description, range map and sound recordings: https://ebird.org/species/grhowl/ and https://ebird.org/explore

Xeno-canto Bird songs, sound recordings, and species range map: https://xeno-canto.org/explore?query=Bubo%20virginianus

Audubon Guide to North American Birds https://www.audubon.org/field-guide/bird/great-horned-owl

National Geographic Field Guide to the Birds of North America, ed. Jon L. Dunn, 7th ed., 2017, pp. 294-295.

National Geographic Field Guide to the Birds of Western North America, ed. Jon L. Dunn, 2008, pp. 220-221.

Monterey Birds, Don Roberson, 2nd ed. 2002, sponsored by Monterey Peninsula Audubon Society, p. 282.

The Cornell Lab (Birds in U.S. and Canada) https://www.allaboutbirds.org/guide/ (enter common name)

Merlin Bird ID (great app available for Iphones) by The Cornell Lab (Bird ID help for 8,500+ species) https://merlin.allaboutbirds.org/

Comprehensive Feather I.D. tools and more: https://foundfeathers.org/resources/

Found Feathers (Worldwide): https://www.fws.gov/lab/featheratlas/idtool.php

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Coachella Valley Preserve: For thousands of years, particles of sand from the San Bernardino Mountains and Indio Hills washed into the Coachella Valley forming a system of sand dunes. Today, these dunes are part of the Coachella Valley Preserve System, a 20,000-acre sanctuary, a desert oasis for many species of birds, reptiles, plants, and human visitors.
The Coachella Valley Preserve contains several palm oases that sit on top of San Andreas Fault lines. Underground water rises to the surface through these cracks. California Fan Palms (Washingtonia filifera) grow along the cracks where the water seeps up creating a desert oases. Many plant species thrive in the alkaline soil.
Coachella Valley sits at the convergence of four vast ecological systems - the Colorado (or Sonoran) Desert, the Mojave Desert, and the coastal and peninsular mountain ranges.

Birding Hotspot. Current access information: https://www.cnlm.org/portfolio_page/thousand-palms-oasis-preserve-coachella-valley-preserve/ (usually open Wed-Sun, street parking only)
and general information about the Preserve: https://www.blm.gov/visit/coachella-valley-preserve

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anverver

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 10:53 ΠΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 07:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelo_aranda

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022

Τόπος

Mérida, MX-YU, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Anidando, posiblemente empollando.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

volkandrus

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2018 01:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

savailiev

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 03:24 ΜΜ UTC

Περιγραφή

  • Northern Mockingbird

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκτική Αλεπού (Vulpes lagopus)

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2012 06:22 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Red fox chasing arctic fox.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Των Βράχων (Otospermophilus variegatus)

Παρατηρητής

manlivesingrimsby

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2005 05:41 ΜΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeritacor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 07:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgeortizv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:29 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugomonreal

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017

Περιγραφή

Fouquieria splendens subsp. campanulata

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

jthorngren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 04:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nleonard73

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

There were three, but only managed to photograph one. Tag #16. Purple with white numbers is bird #816 according to the sources I looked at.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

sessilefielder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 02:56 ΜΜ PST

Περιγραφή

skulking in a flock of snow geese before finally catching one

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Των Βράχων (Otospermophilus variegatus)

Παρατηρητής

antoniodoradotrujillo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

smcameron

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 09:21 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturenate

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 08:24 ΜΜ MST

Περιγραφή

Cruised up on the smaller one and heard the larger one buzzing in the bushes when we got out of the car

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_fran

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 09:02 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

madtiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 07:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The difference between the desert cottontail and brush rabbit definitely stand out when they are side by side. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureali

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2013 11:30 ΠΜ PST

Τόπος

Weldon, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

American Kestrel too.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

darontansley

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 09:12 ΠΜ HST

Περιγραφή

The Red-tailed Hawk appeared after the Bald Eagle had been chasing the Osprey for about five minutes, wanting to steal a fish the Osprey had just caught. The hawk went ballistic on the eagle, hitting it repeatedly. I final blow caused the eagle to suddenly drop in altitude and give up on chasing the osprey. The Red-tailed Hawk never went for the Osprey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizaragon

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:21 ΠΜ CST

Περιγραφή

tortolitas cortejo

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

ezpixels

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023

Περιγραφή

Taken with phone so couldn't get closer shot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xochitlzeta

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 09:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 10:08 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019 12:23 ΜΜ PST

Περιγραφή

Experts - What is going on here? This male American Kestrel sure did seem to have the hots for this female Merlin. He kept trying to get close to her and even brought her a few treats (insects?) from the grass beneath the fence. She accepted the treats but didn't seem thrilled with the attention. However, when he flew off, she followed him...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alecc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 10:22 ΠΜ MST

Περιγραφή

I have a separate observation for the Pyrrhuloxia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2015 01:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Pinal County, Arizona, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robgumpert

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023

Περιγραφή

Adult and two chicks roosting in the gravel inside a utility yard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2016 05:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbruner

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2018 12:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2016 09:27 ΠΜ HST

Περιγραφή

AZ first record

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micrathene

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016 07:38 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Known rarity a first state record if accepted!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colejwolf

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2004 07:59 ΠΜ MST

Περιγραφή

Banded and released as part of project investigating saguaro use by the bird community; handled with appropriate federal and local permits

*obs for bird on left, not the WESO

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)

Παρατηρητής

kevinnatu23

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 12:11 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

susanelizabeth82

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 08:27 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

mjc908

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 01:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

susanelizabeth82

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 10:20 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

lettherebelight

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 07:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Corsicana, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I had to.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

nicholaskurtin

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 12:38 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

lettherebelight

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 11:33 ΠΜ HST

Τόπος

Corsicana, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

"Hello world!"
Says Toots the rooster.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstewart88

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 05:31 ΜΜ MST

Τόπος

Cibola, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcozozaya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 11:50 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lutes

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 06:20 ΠΜ MST

Περιγραφή

Restricted access area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacagewea2

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 09:43 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swbirder

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

NW residential Brawley.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροταλίας (Γένος Crotalus)

Παρατηρητής

j2cworld

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 07:33 ΜΜ MST

Περιγραφή

Mockingbird and Curve-bill Thrashers "mobbing" a Tiger Rattlesnake.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 03:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suebarnum

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 12:40 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xochitlzeta

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 07:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρος Λαγόγυρος (Ammospermophilus leucurus)

Παρατηρητής

kilawea

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 04:24 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billpalmer

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 03:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

the squirrel and dove were inseparable!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrogrande1

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 12:35 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrogrande1

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 01:08 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrogrande1

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 12:27 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamelaweston

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 11:03 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acaciamissedit

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 11:40 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Ongoing rarity in Palm Canyon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarloscarrancoanaya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 06:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carloshipolito

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 05:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skunkfangs

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022

Τόπος

Shedd Aquarium (Google, OSM)

Περιγραφή

A very stern-looking friend.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anverver

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 06:35 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larivera

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 05:38 ΜΜ MST

Τόπος

Tempe, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

nbyle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 11:38 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

jennbixby

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 04:19 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelandrs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 02:17 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelandrs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 02:16 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2013 06:45 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielb98

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 11:04 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

jennbixby

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 08:47 ΠΜ MST

Τόπος

Yuma, AZ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

taday

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2021 11:04 ΠΜ MST

Τόπος

Yuma, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana1444

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scamposv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 06:26 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquie52

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

This juvenile was sitting very close to the high peaks trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristian15

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 06:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruno_mels

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 12:21 ΜΜ +04

Τόπος

Outer Islands, SC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saul_pinedo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 01:25 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

jayodell

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 08:29 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This dove literally landed in my lap during offshore sailing passage from Bahamas to Beaufort North Carolina. It was very tired and wet, dried and preened its feathers while catching a ride for about 24 hours before it flew away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

escalanteslim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 11:03 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myosotisalpestris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 07:34 ΠΜ PDT

Τόπος

Somerton, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrogarabaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 08:32 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 08:54 ΠΜ PST

Περιγραφή

The California Thrasher stood its ground

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

hendre17

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bright pink/brown morph rock pigeon. There are 28 variety of morph feathers for rock pigeons. This one is strikingly beautiful in the right light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

kalamurphyking

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2014 02:48 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I Wonder If That Means Me?
Caught this mockingbird apparently reading the sign and contemplating crossing the barrier.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megstarnature

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 01:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Absolute beast of a Joshua Tree next to an abandoned convenience store. Shot on an 00's digital camera.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linpiest

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2012

Περιγραφή

Photo by Tim Tibbitts, date approximate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugs4fun

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 12:31 ΜΜ MST

Περιγραφή

Pachycereus - Thick Torch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dutchjohn

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 08:31 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjandersen

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 06:38 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephscheer

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2011 07:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This is a hybrid between Stenocereus thurberi x alamosensis

This was close to the road but I think they widen it and it may not be there anymore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

so-cal-bc-doc

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 03:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelnevarez

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 09:16 ΜΜ PDT