Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 02:53 ΜΜ EST

Τόπος

Webster, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 09:07 ΠΜ EST

Τόπος

Webster, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 01:15 ΜΜ EST

Τόπος

Webster, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 03:08 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 02:58 ΜΜ EST

Περιγραφή

Hear its call in “Common Raven observation” (don’t know how to move audio clips around)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 01:25 ΜΜ EST

Περιγραφή

Or R. cathartica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Leaves about 1 mm wide or less. I don't think I'd ever seen so much red in this moss. Very beautiful.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 05:02 ΜΜ EST

Τόπος

Webster, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beniiiii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 05:02 ΜΜ EST

Τόπος

Bronx, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 01:45 ΜΜ EST

Τόπος

Webster, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 03:45 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουρόπαπια (Anas rubripes)

Παρατηρητής

human_landfill

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 03:09 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 10:52 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

human_landfill

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 03:03 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2023 03:06 ΜΜ EST

Τόπος

Penfield, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 01:44 ΜΜ EST

Περιγραφή

Here are Asher and Raven.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 03:01 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 02:05 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:38 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:19 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 02:33 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 02:20 ΜΜ EST

Περιγραφή

Huge! The last photograph shows the path leading to this tree. It is in the back on the right.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:08 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 02:19 ΜΜ EST

Περιγραφή

This is a very special place! Very exciting, because there are healthy F.grandifolia trees of all ages with no evidence of BLD. There is no understory, however, because of the deer population. There is a huge meadow and, a Big Woods, with trees going back hundreds of years.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidemartin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 01:23 ΜΜ MDT

Περιγραφή

On Queen Anne's Lace, Daucus carota.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 08:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 11:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 01:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Possibly the most enormous J. nigra that I have ever seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 12:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

🍀 :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenn10dragonfly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 02:14 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Haven’t seen a display like this one!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 09:59 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I'd never seen the flowers of these fascinating plants. The flowers look like tiny green beach umbrellas. On the underside of some of these umbrellas were yellow woolly tufts. These tiny umbrellas were held up by dark purple stems.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 12:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Impressive cultivated stand, in a commercial garden. The biggest Persicaria I have ever seen, as tall as the tallest sunflowers, over 12 feet tall, almost as tall as the building.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 02:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Leaves lance shaped with small teeth that are widely spaced apart. The leaves are sessile and opposite. Stems scabrous. Florets have tiny white ray flowers and four angled disc florets. The flowers have about ten leafy sepals/bracts.

The seeds are gray truncated cones with little warts.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Επιλόβιο (Γένος Epilobium)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 02:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 04:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

jmomydrz

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 05:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 03:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 06:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Just wondering if Common Milkweed could be one part of the “solution” to, L. delicatula. Many dead on these plants. Could the milkweed be toxic for them?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 01:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A special tree on the Garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 02:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 01:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 02:39 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Flowers that haven't opened up yet.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοξόδεντρο (Maclura pomifera)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 05:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

An Osage-orange and an American elm couple, growing on the bank of the river

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 02:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

With @sadawolk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 01:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Thanks to @sadawolk for showing me this special plant, which is considered the most toxic plant in North America

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 04:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 10:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsn

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 01:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 06:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Next year’s seedlings (see last 5 photos for this year’s seedlings)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 03:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

V. rossicum?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 12:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 10:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 01:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

tesgeorge

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 07:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 02:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 10:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 12:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 02:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Flora in a “field” of Canada Mayflowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

jamesfalletti

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 09:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 08:04 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Seeds

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsn

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 02:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 03:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 01:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 12:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 01:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 01:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apgarm

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 06:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 08:36 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Fruit encased in a papery sheath

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 03:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mntrenta

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 09:26 ΠΜ CDT

Τόπος

Rosenberg, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a full shot of the previous plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 11:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 06:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Leucanthemum vulgare?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 01:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 01:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

So cool!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 01:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

James A. McFaul Environmental Center

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 09:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 12:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 03:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 12:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Amazing sculpture from an Ash Tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 10:41 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This was exciting to find! I’ve never seen a Bitternut hickory winter bud, break bud and leaf out

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαργαρίτα (Bellis perennis)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 02:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 09:10 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Climbing up the trunk of an American sweetgum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 08:56 ΠΜ EDT

Περιγραφή

The Box elders are starting to flower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 08:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 03:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

They female flowers have opened up at last! Actually, I only spotted one female flower in the 10 minutes of scanning the shrub - somehow, luckily or magnetically, I noticed that single flower almost instantly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 12:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Male flowers
A beautiful Red maple in a vernal pool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 09:06 ΠΜ EST

Περιγραφή

A small tree growing in the water, in the middle of a kettle pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 11:49 ΠΜ EDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 12:42 ΜΜ EST

Περιγραφή

Underside of fruit in image 4.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadawolk

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 04:21 ΜΜ EST

Περιγραφή

Already!