Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 07:07 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 10:43 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulsuth

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 11:32 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 03:12 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 06:15 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronigreer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2010 01:43 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan27

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 11:26 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichman

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2017 09:15 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2005 05:08 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 09:48 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2008 02:14 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash_and

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 08:24 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 08:04 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Third shots shows a different form that was present on the following night, 02-09-2021. Both forms were present that night.