Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatianaesquerra

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 02:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 08:21 ΜΜ MDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkbthe2nd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 04:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latraviata

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 09:54 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lresop95

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 03:45 ΜΜ CDT

Τόπος

Louisville, MS, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adgilesg_cetmar11

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 06:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c-meling-cm11

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c-meling-cm11

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbruner

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:31 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ndbejar

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 04:12 ΜΜ PDT

Τόπος

Elk, CA 95432, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryopteris2

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahdiaz17

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 02:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cummulus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 09:30 ΜΜ UTC

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Flower pedals may curl. May have reddish stem. Wet and rocky areas. Tannis tighten and dry tissues of the skin and internal mucous membranes. Gargle a decoction of the root for soar throats. Tea relieves diarrhea. For hemorrhoids apply a wash of tea up your asshole. The powered root or crushed leaves topically stop bleeding from the cuts as well as nosebleeds

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_mundt

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 10:52 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaivco

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 03:16 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbruner

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunafrog

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 04:26 ΜΜ CDT