Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibaker

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2018 02:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 02:55 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cback

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 06:04 AM EST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 11:31 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturo3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 01:59 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jyhmml

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:00 AM CDT

Περιγραφή

foraging at swamp milkweed flowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dania_valencia

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021

Τόπος

Latacunga, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Campo sin tratamiento químico

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gualabear

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:02 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscojosegomezmarin

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 02:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscojosegomezmarin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egordon88

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 04:06 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 02:38 PM EST

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Halictinae on Symphyotrichum, Prospect Park, November 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 03:30 PM EST

Περιγραφή

Black spots on foretibia seem distinctive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarzaldivar

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 12:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 03:54 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlakish

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2011 11:12 PM MST

Περιγραφή

on elkweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_ayala

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:23 PM CST

Περιγραφή

Es una nueva especie

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθήδιο (Υπογένος Anthidium)

Παρατηρητής

biophilic1

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 02:34 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 09:39 AM CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Περιγραφή

Extremely late in the morning Ptiloglossa spotting, perhaps because of the rain? He fell into a puddle exiting flower and became unable to fly or even right himself. He seemed resigned to his fate but I have a bad habit of assuming the role of bee nurse so I brought him inside to dry off and mend a bit (photos 5 - 10). He is better now, resting in a darkened box and will leave at sunset.

Muy tarde en la mañana avistamiento de Ptiloglossa, quizás debido a la lluvia? Cayó en un charco saliendo de la flor y se volvió incapaz de volar o incluso enderezarse. Parecía resignado a su destino pero yo tengo la mala costumbre de creerme enfermera para abejas, así que lo llevé adentro para que se secara y se arreglara un poco (fotos 5 - 10). Está mejor ahora, descansa en una caja oscura y se irá al atardecer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 11:59 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trudyibb

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 08:14 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiler777

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 09:39 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

mithz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 09:17 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwenlh

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 02:04 PM PDT

Περιγραφή

Female on Oxeye daisy. I think I see a curved basal vein. Perhaps Halictus rubicundus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seandaniels

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:04 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario_mg

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:45 AM CST

Περιγραφή

Large bee resting under a Piper sp. leaf.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mithz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:09 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:48 PM EDT

Περιγραφή

Cochrane District, ON
These don't have the yellow on the legs that I think all of our Hylaeus have here in ON...

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 03:46 PM CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

NBC

Ετικέτες

Bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 02:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexia-s

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

On Rubber Rabbit Brush, Ericameria nauseosa

https://www.calflora.org/app/taxon?crn=9913

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aterrigeol

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:47 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

sachapenner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:49 AM EDT

Τόπος

Rockland, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkonick

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 10:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 01:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 10:10 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 03:15 PM CST

Περιγραφή

en Ferocactus recurvus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swcoley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 07:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peroed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 11:54 AM EST

Τόπος

Potomac, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

About 7-12mm body length. On goldenrod flower. Probably the same species as the bee in Observation 101072480

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

behmrachel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 09:53 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 12:04 PM EDT

Περιγραφή

Nest excavated with permission on powerline ROW; note color of provision in brood cell (= Vaccinium). Adults raised from nests confirm ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puodz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 01:22 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 04:00 PM CDT

Ετικέτες

Bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sixlegs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 10:23 PM EDT

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found at Quinta Mazatlan in McAllen Texas. This is the first record of Coelioxys (Glyptocoelioxys) totonaca within the United States -- and the first record of its subgenus in Texas. ID by John L. Neff of the Central Texas Melittological Institute.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

michael3559

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chatonov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 01:30 PM -03

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunmichael

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Xanthisma spinulosum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaye6

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:07 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonbf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 02:27 PM EST

Περιγραφή

Can she survive overnight with temps down to 30 degrees? And out in the open like that?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 11:56 AM CDT

Περιγραφή

Menomonee park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 02:27 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwenlh

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 04:39 PM PDT

Περιγραφή

Male on Euthamia graminifolia. Yellow sternal fringes. Face/malar length don't seem to be long. Interesting grappling hook feet and spurs on front legs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentinabuitrago

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 03:44 AM -05

Τόπος

El Edén, Panamá (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:05 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 03:21 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 02:13 PM ADT

Περιγραφή

Pollinator Garden Survey Aug 6th 2021 w P-L Haché

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnetta

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:58 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerridawn1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 06:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

convadheim

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2010 09:00 AM MDT

Περιγραφή

on Gunnison's Mariposa Lily

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 02:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denisewill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 02:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilyalma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 02:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtesson

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 05:48 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chjars

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 04:10 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 02:31 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwenlh

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 11:53 AM PDT

Περιγραφή

Female on vetch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

bugornot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 10:27 AM PDT

Περιγραφή

Most likely not an Apis mellifera carnica as it seems the original gene pool of the British Black Honey Bee originally introduced into the United States from England over 400 years ago produces Western Honey Bees that are Black?

"Honey bees have been continually imported into the United States of America since 1622. The earliest known record refers to English “dark bees” (M lineage: Apis mellifera mellifera) which were imported by colonists to Jamestown, VA. The available records from 1622 to 1859 mention only two other recorded importations of honey bees to the United States of America until 1859: Mobile, AL (1773) (Oertel 1976b) and Pensacola, FL (1763) (Crane 1999; Pellett 1938). Two additional importations—to Plymouth, MA in the 1630s and Long Island, NY in the 1670s—are implied by historical records; both locations recorded honey bees sooner than would be expected had they moved by natural swarming . Records suggest that A. m. mellifera was the only subspecies present in North America until the 1850s."
Article at> Carpenter, M.H., Harpur, B.A. Genetic past, present, and future of the honey bee (Apis mellifera) in the United States of America. Apidologie 52, 63–79 (2021). https://doi.org/10.1007/s13592-020-00836-4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2015 06:17 PM PDT

Περιγραφή

Jefferson Parish, Louisiana, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 09:53 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 12:25 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierreloria

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 11:06 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur-windsor

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 01:29 PM EDT

Περιγραφή

Pharsalia Wildlife Management Area, NY
Nearby Norwich, NY

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daygibson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 02:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blkvulture

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 01:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 02:06 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logancrees

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 10:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 03:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taogirl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 10:59 AM MDT

Περιγραφή

While I volunteer at BLM Adobe Badlands to pick up trash, there are always some interesting things to observe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelvoeltz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 11:59 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miller_museum

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 04:00 PM MDT

Περιγραφή

Collector: K.E.
Elev: 5184'
Temp: 74 °F
MMEW# 423
Hiding out from strong winds on shoreline

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 06:57 AM CDT

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 08:52 PM MDT

Τόπος

Roswell, NM, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairiebeeman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 04:36 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m7ello

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesgorriz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 01:07 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coronadogim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 12:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalista_cecilia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 07:58 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raycama

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Connecticut, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lil_slugger

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 02:21 PM UTC

Περιγραφή

This guy was one of the biggest bees I've ever seen!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda_r

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:47 AM EDT

Περιγραφή

Rare color morph with orange bands

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robdv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:11 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 01:19 PM CDT

Ετικέτες

Bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suegregoire

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 02:27 PM EDT

Περιγραφή

Bombus impatiens - Common Eastern Bumble Bee on Winter Aconite 8 April 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

yulia10913

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:42 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_santiago_cruz_cruz

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 02:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

mcferny

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 02:34 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet31

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)