Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 12:27 PM CDT

Τόπος

Jasper, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 02:32 PM CDT

Περιγραφή

On Prunus americana thicket at edge of mesic tallgrass prairie. ID uncertain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 11:58 AM CDT

Περιγραφή

On Taraxacum officinale in front yard. ID uncertain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 02:30 PM CDT

Περιγραφή

On Prunus americana thicket at edge of mesic tallgrass prairie. ID uncertain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surukua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:08 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 11:24 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babakundaja

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 02:48 PM EST

Τόπος

Osa, CR-PU, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

adalbertogonzalez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 08:45 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίδες (Οικογένεια Apidae)

Παρατηρητής

bert_filemyr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 07:22 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθήδιο (Υπογένος Anthidium)

Παρατηρητής

lisahopprobinson

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 03:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m-stanton

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020

Τόπος

Estacada, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 10:43 AM CDT

Περιγραφή

On Solidago gigantea in sedge/cattail marsh. ID uncertain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 11:57 AM EDT

Τόπος

Bolton,ON (Google, OSM)

Περιγραφή

Bolton, ON

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 12:22 PM CST

Περιγραφή

en Wigandia urens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerdlife321

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 12:52 PM EDT

Τόπος

Wayne County (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscojosegomezmarin

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 02:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

espiritudelbosque

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 12:55 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megakylie

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021

Περιγραφή

SBBG-SWP_000182: Incidental

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jresasco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 10:39 AM HST

Περιγραφή

2334

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jresasco

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 09:44 AM HST

Περιγραφή

2314

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 11:18 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunmichael

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Female collecting pollen from Helianthus petiolaris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jheiser

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theneenbeen

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 10:40 AM HST

Περιγραφή

w/ NMH1359 (Erythranthe moschata)
https://www.inaturalist.org/observations/103013039

In dry wash, in open shrubland - fire scar from 2000 Manter Fire. Dense with downed trees and vegetation. Substrate moist, compacted - duff, dark brown/black soil, and mossy. Growing in shade, beneath boulder. Occasional.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafybye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 11:47 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fedecrc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:36 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 10:30 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodejacobsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 09:16 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 03:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollymjacobson

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 03:30 PM EDT

Περιγραφή

Large nesting aggregation on a hiking path, bees very active digging. Identified from both female and male specimens; already-dead individuals were collected from the nest sites. Specimens were retained if further photos are needed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsimon48

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 03:00 PM MDT

Περιγραφή

Approx 11 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyndas

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 11:08 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 04:40 PM CST

Περιγραφή

Robo de néctar en Wigandia urens.
Nectar theft on Wigandia urens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibaker

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2018 02:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 02:55 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cback

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 06:04 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 11:31 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturo3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 01:59 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jyhmml

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:00 AM CDT

Περιγραφή

foraging at swamp milkweed flowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dania_dayanara

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021

Τόπος

Latacunga, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Campo sin tratamiento químico

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gualabear

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:02 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscojosegomezmarin

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 02:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscojosegomezmarin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egordon88

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 04:06 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 02:38 PM EST

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Halictinae on Symphyotrichum, Prospect Park, November 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 03:30 PM EST

Περιγραφή

Black spots on foretibia seem distinctive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarzaldivar

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 12:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 03:54 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlakish

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2011 11:12 PM MST

Περιγραφή

on elkweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_ayala

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:23 PM CST

Περιγραφή

Es una nueva especie

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθήδιο (Υπογένος Anthidium)

Παρατηρητής

biophilic1

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 02:34 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 09:39 AM CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Περιγραφή

Extremely late in the morning Ptiloglossa spotting, perhaps because of the rain? He fell into a puddle exiting flower and became unable to fly or even right himself. He seemed resigned to his fate but I have a bad habit of assuming the role of bee nurse so I brought him inside to dry off and mend a bit (photos 5 - 10). He is better now, resting in a darkened box and will leave at sunset.

Muy tarde en la mañana avistamiento de Ptiloglossa, quizás debido a la lluvia? Cayó en un charco saliendo de la flor y se volvió incapaz de volar o incluso enderezarse. Parecía resignado a su destino pero yo tengo la mala costumbre de creerme enfermera para abejas, así que lo llevé adentro para que se secara y se arreglara un poco (fotos 5 - 10). Está mejor ahora, descansa en una caja oscura y se irá al atardecer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 11:59 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trudyibb

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 08:14 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiler777

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 09:39 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mithz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 09:17 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seandaniels

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:04 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario_mg

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:45 AM CST

Περιγραφή

Large bee resting under a Piper sp. leaf.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mithz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:09 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:48 PM EDT

Περιγραφή

Cochrane District, ON
These don't have the yellow on the legs that I think all of our Hylaeus have here in ON...

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 03:46 PM CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

NBC

Ετικέτες

Bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 02:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexia-s

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

On Rubber Rabbit Brush, Ericameria nauseosa

https://www.calflora.org/app/taxon?crn=9913

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aterrigeol

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:47 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

sachapenner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:49 AM EDT

Τόπος

Rockland, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkonick

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 10:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 01:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 10:10 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 03:15 PM CST

Περιγραφή

en Ferocactus recurvus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swcoley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 07:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peroed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 11:54 AM EST

Τόπος

Potomac, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

About 7-12mm body length. On goldenrod flower. Probably the same species as the bee in Observation 101072480

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

behmrachel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 09:53 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 12:04 PM EDT

Περιγραφή

Nest excavated with permission on powerline ROW; note color of provision in brood cell (= Vaccinium). Adults raised from nests confirm ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puodz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 01:22 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 04:00 PM CDT

Ετικέτες

Bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sixlegs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 10:23 PM EDT

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found at Quinta Mazatlan in McAllen Texas. This is the first record of Coelioxys (Glyptocoelioxys) totonaca within the United States -- and the first record of its subgenus in Texas. ID by John L. Neff of the Central Texas Melittological Institute.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)

Παρατηρητής

michael3559

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chatonov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 01:30 PM -03

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunmichael

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Xanthisma spinulosum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesip

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:07 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonbf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 02:27 PM EST

Περιγραφή

Can she survive overnight with temps down to 30 degrees? And out in the open like that?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 11:56 AM CDT

Περιγραφή

Menomonee park

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 02:27 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwenlh

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 04:39 PM PDT

Περιγραφή

Male on Euthamia graminifolia. Yellow sternal fringes. Face/malar length don't seem to be long. Interesting grappling hook feet and spurs on front legs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentinabuitrago

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 03:44 AM -05

Τόπος

El Edén, Panamá (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:05 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 03:21 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 02:13 PM ADT

Περιγραφή

Pollinator Garden Survey Aug 6th 2021 w P-L Haché

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnetta

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:58 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerridawn1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 06:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

convadheim

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2010 09:00 AM MDT

Περιγραφή

on Gunnison's Mariposa Lily

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 02:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denisewill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 02:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtesson

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 05:48 PM CDT