Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauramorganclark

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 12:27 ΜΜ CDT

Τόπος

Jasper, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 02:32 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Prunus americana thicket at edge of mesic tallgrass prairie. ID uncertain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 11:58 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Taraxacum officinale in front yard. ID uncertain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 02:30 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On Prunus americana thicket at edge of mesic tallgrass prairie. ID uncertain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surukua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:08 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 11:24 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

babakundaja

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 02:48 ΜΜ EST

Τόπος

Osa, CR-PU, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdagley

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

adalbertogonzalez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 08:45 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίδες (Οικογένεια Apidae)

Παρατηρητής

bert_filemyr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 07:22 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθήδιο (Υπογένος Anthidium)

Παρατηρητής

wenatcheeb

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 03:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m-stanton

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020

Τόπος

Estacada, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshklostermann

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 10:43 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Solidago gigantea in sedge/cattail marsh. ID uncertain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 11:57 ΠΜ EDT

Τόπος

Bolton,ON (Google, OSM)

Περιγραφή

Bolton, ON

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 12:22 ΜΜ CST

Περιγραφή

en Wigandia urens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nerdlife321

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 12:52 ΜΜ EDT

Τόπος

Wayne County (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscojosegomezmarin

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 02:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

espiritudelbosque

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 12:55 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megakylie

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021

Περιγραφή

SBBG-SWP_000182: Incidental

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jresasco

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 10:39 ΠΜ HST

Περιγραφή

2334

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jresasco

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 09:44 ΠΜ HST

Περιγραφή

2314

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 11:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunmichael

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Female collecting pollen from Helianthus petiolaris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jheiser

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theneenbeen

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 10:40 ΠΜ HST

Περιγραφή

w/ NMH1359 (Erythranthe moschata)
https://www.inaturalist.org/observations/103013039

In dry wash, in open shrubland - fire scar from 2000 Manter Fire. Dense with downed trees and vegetation. Substrate moist, compacted - duff, dark brown/black soil, and mossy. Growing in shade, beneath boulder. Occasional.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafybye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 11:47 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fedecrc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 11:36 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 10:30 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csledge

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:47 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frodejacobsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 09:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treichard

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 03:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mollymjacobson

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 03:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Large nesting aggregation on a hiking path, bees very active digging. Identified from both female and male specimens; already-dead individuals were collected from the nest sites. Specimens were retained if further photos are needed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsimon48

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 03:00 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Approx 11 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyndas

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 11:08 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 04:40 ΜΜ CST

Περιγραφή

Robo de néctar en Wigandia urens.
Nectar theft on Wigandia urens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibaker

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2018 02:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 02:55 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cback

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 06:04 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 11:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturo3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 01:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jyhmml

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:00 ΠΜ CDT

Περιγραφή

foraging at swamp milkweed flowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dania_valencia

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021

Τόπος

Latacunga, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Campo sin tratamiento químico

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gualabear

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 11:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscojosegomezmarin

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 02:26 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscojosegomezmarin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:48 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egordon88

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 04:06 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 02:38 ΜΜ EST

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Halictinae on Symphyotrichum, Prospect Park, November 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 03:30 ΜΜ EST

Περιγραφή

Black spots on foretibia seem distinctive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarzaldivar

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 12:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 03:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlakish

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2011 11:12 ΜΜ MST

Περιγραφή

on elkweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_ayala

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:23 ΜΜ CST

Περιγραφή

Es una nueva especie

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθήδιο (Υπογένος Anthidium)

Παρατηρητής

biophilic1

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 02:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 09:39 ΠΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Περιγραφή

Extremely late in the morning Ptiloglossa spotting, perhaps because of the rain? He fell into a puddle exiting flower and became unable to fly or even right himself. He seemed resigned to his fate but I have a bad habit of assuming the role of bee nurse so I brought him inside to dry off and mend a bit (photos 5 - 10). He is better now, resting in a darkened box and will leave at sunset.

Muy tarde en la mañana avistamiento de Ptiloglossa, quizás debido a la lluvia? Cayó en un charco saliendo de la flor y se volvió incapaz de volar o incluso enderezarse. Parecía resignado a su destino pero yo tengo la mala costumbre de creerme enfermera para abejas, así que lo llevé adentro para que se secara y se arreglara un poco (fotos 5 - 10). Está mejor ahora, descansa en una caja oscura y se irá al atardecer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 11:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trudyibb

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 08:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smiler777

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 09:39 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seandaniels

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:04 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario_mg

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:45 ΠΜ CST

Περιγραφή

Large bee resting under a Piper sp. leaf.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 12:48 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Cochrane District, ON
These don't have the yellow on the legs that I think all of our Hylaeus have here in ON...

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 03:46 ΜΜ CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

NBC

Ετικέτες

Bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 02:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexia-s

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

On Rubber Rabbit Brush, Ericameria nauseosa

https://www.calflora.org/app/taxon?crn=9913

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aterrigeol

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:47 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachapenner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:49 ΠΜ EDT

Τόπος

Rockland, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkonick

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 10:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 01:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 10:10 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 03:15 ΜΜ CST

Περιγραφή

en Ferocactus recurvus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swcoley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 07:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peroed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 11:54 ΠΜ EST

Τόπος

Potomac, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

About 7-12mm body length. On goldenrod flower. Probably the same species as the bee in Observation 101072480

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

behmrachel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 09:53 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmccarthy98

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 12:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Nest excavated with permission on powerline ROW; note color of provision in brood cell (= Vaccinium). Adults raised from nests confirm ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puodz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 01:22 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 04:00 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sixlegs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 10:23 ΜΜ EDT

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found at Quinta Mazatlan in McAllen Texas, feeding on Chromolaena odorata. This is the first record of Coelioxys (Glyptocoelioxys) totonaca within the United States. ID by John L. Neff of the Central Texas Melittological Institute.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυκλόρραφα (Ανθυποτάξη Cyclorrhapha)

Παρατηρητής

michael3559

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 05:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chatonov

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 01:30 ΜΜ -03

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunmichael

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Xanthisma spinulosum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesip

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:07 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonbf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 02:27 ΜΜ EST

Περιγραφή

Can she survive overnight with temps down to 30 degrees? And out in the open like that?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 11:56 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Menomonee park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 02:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwenlh

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 04:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Male on Euthamia graminifolia. Yellow sternal fringes. Face/malar length don't seem to be long. Interesting grappling hook feet and spurs on front legs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentinabuitrago

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 03:44 ΠΜ -05

Τόπος

El Edén, Panamá (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:05 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 03:21 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:06 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 02:13 ΜΜ ADT

Περιγραφή

Pollinator Garden Survey Aug 6th 2021 w P-L Haché

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnetta

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:58 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerridawn1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 06:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

convadheim

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2010 09:00 ΠΜ MDT

Περιγραφή

on Gunnison's Mariposa Lily

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 02:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denisewill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 02:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtesson

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 05:48 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chjars

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 04:10 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 02:31 ΜΜ CEST