Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodiehopkinsmedia

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 11:19 ΜΜ -05

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewemlen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 01:25 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing out of sand dredged from the Columbia River shipping channel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvollmar

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonforsyth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Excellent find by Aaron Graham!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_graham

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanrosenfeld

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Biminis, BS (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derick_gil

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Craneo de especie ya extinta

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renatapitman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2003

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

appalachianaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 11:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beepboop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018 07:28 ΠΜ EDT