Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:51 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 10:35 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρωσότρυγγας (Xenus cinereus)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 03:22 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπόκιρκος (Circus macrourus)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 12:21 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2016 06:11 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 08:44 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύουρα (Ανθυποτάξη Brachyura)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 05:55 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 08:29 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 05:46 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 05:06 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 08:16 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 12:07 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Madhya Pradesh, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 09:38 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 09:42 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 10:47 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 07:56 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 09:33 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 10:16 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 07:22 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 06:16 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2013 12:58 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 05:36 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2017 02:41 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2017 01:38 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2017 05:25 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2017 10:16 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Maharashtra, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2017 06:04 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2017 04:16 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2017 05:51 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2017 04:43 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2017 02:18 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2017 02:16 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2018 10:59 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Gujarat, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2018 12:02 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεύκουρη Καλημάνα (Vanellus leucurus)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 09:35 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2018 02:06 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2018 02:43 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2018 02:53 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2018 09:40 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2018 06:38 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρότρυγγας (Tringa erythropus)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2018 06:16 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2018 05:30 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 11:55 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 04:35 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 04:25 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 05:53 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 11:16 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 02:51 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018 04:23 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018 12:54 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 05:50 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιλτοχελίδονο (Cecropis daurica)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018 09:41 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018 08:14 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018 09:12 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 02:07 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Pune, IN-MH, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2018 10:40 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2018 05:52 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2018 05:35 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 01:05 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 04:49 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγιοπούλι (Pastor roseus)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 05:51 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2018 03:52 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2018 11:35 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2018 04:53 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2018 04:24 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2018 10:55 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2018 09:41 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2018 07:23 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2018 11:48 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2018 09:01 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2018 02:54 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρατζάς (Hydroprogne caspia)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2019 10:46 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Pune, IN-MH, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2019 12:04 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρατζάς (Hydroprogne caspia)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2019 05:09 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 10:20 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκεφαλάς (Lanius cristatus)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 10:03 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 09:42 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 09:41 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 08:15 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2019 06:33 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 03:30 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 12:02 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 01:11 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 01:07 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 10:24 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερημοπετρόκλης (Oenanthe deserti)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 05:05 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 03:54 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαρβάρα (Tadorna tadorna)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 07:52 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 03:16 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 02:41 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

rujutavinod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 03:23 PM IST