Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torres-grant

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Περιγραφή

Growing under Quercus agrifolia; pointy, rooting stipe; the mushroom is about 5"-6" tall, and the cap is about the size of my hand; no detectable odor; cap margin sulcate

Ετικέτες