Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmartin

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 10:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

amandaseguramoon

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 08:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbarlas

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 12:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

brucehartman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2015 12:07 ΜΜ HST

Περιγραφή

scientist inspecting a ceanothus with largest book I have ever seen in a backpack.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coffearobusta42

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilyboy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 01:48 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

kedrinagarcia

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 09:45 ΠΜ PDT

Τόπος

Novato, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 02:23 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick-mcbride

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 11:53 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grnleaf

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 11:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

su9000

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 10:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coffearobusta42

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 11:39 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenkindell

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 05:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

browntrekker

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 02:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 03:19 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 10:33 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 10:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosacalifornica

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 04:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 01:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grnleaf

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 09:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenschneider

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlescrussell

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 02:46 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Spurred snapdragon, Antirrhinum cornutum

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 12:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Rather obscure, growing in burnt chaparral on serpentine soil.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

browntrekker

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 02:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Lower elevation, deeper soil, taller plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlescrussell

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 10:04 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 02:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 12:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosacalifornica

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 02:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosacalifornica

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 10:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Nuns Fire 2017 burn area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:05 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Images later in stack show whispering bells covering the hillside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikingboots_and_pearls

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 11:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

At first I thought Douglas' Stitchwort. But the flowers we all pendulous, and it doesn't look quite right for that - including the visible stem leaves. Taking suggestions on this one!
Found in chaparral area, direct sun.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 02:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newtpatrol

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 12:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Along with quite a diversity of other flowers in a place that burned last year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosacalifornica

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 11:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 08:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 04:11 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjacobsen

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2017 09:54 ΠΜ HST

Περιγραφή

In the photos (for comparison) the smaller seed (lemma distally glabrous) is S. manicata, the larger seed (lemma hairy throughout) is S. pulchra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahsnail

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2014 10:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Bottom floret is Stipa manicata; top floret is Stipa pulchra, for comparison. S. manicata lemma bumpy, but not hairy.

A dozen S. manicata clumps found flowering, aged 2+ years based on dead biomass in clump. Removed with Pulaski.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caenvsci

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 04:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmartin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenscheinberg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 11:40 ΠΜ HST

Τόπος

Martinez, CA, US (Google, OSM)