Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

tato

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 02:39 PM CST

Τόπος

Jalapa, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvan3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 11:18 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_quinonez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 10:06 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crido-dynor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 08:14 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josebeltethon

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 12:50 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturogodoy

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 08:14 PM UTC

Περιγραφή

Localmente los llaman Talajes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

posh3

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freddypitan

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgedangel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Petén, GT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgedangel

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 05:26 PM CST

Τόπος

Petén, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgedangel

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 04:06 PM CST

Τόπος

Petén, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2013

Περιγραφή

A little dead animal I found on the trail. It was about 10 cm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suedye

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2017

Περιγραφή

An association of fishermen in Guatemala have requested information about a red algal bloom at Lake Izabal that is affecting their tourism, fisheries, and manatee sanctuary. Can anyone help in identifying this species?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gersondiaz

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2017 12:56 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeks

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2016 12:10 PM CDT

Περιγραφή

This bug had a soft leaf back but started crawling and my son turned it over had a squishy slimy gummy bear bottom. We are baffled! Please help us discover his identity. My son believes he found a new species and has named it Taco Bug. Ha!