Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2019 04:48 ΜΜ -03

Περιγραφή

Adulto con su cría. En la segunda foto, la cría solamente

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

silviasokolovsky

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 10:49 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanlabrousse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 05:42 ΜΜ -03

Περιγραφή

Con A. georgica

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrespautasso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 10:16 ΠΜ -03

Περιγραφή

nido en un cardo. Dos huevos en incubación. Una hembra

25 de Febrero. Un pichón (foto 3) y hembra incursionando junto al macho (foto 4)

4 de Marzo. Nido vacío

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seba_fornes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 05:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomofobia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 08:09 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrespautasso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 05:52 ΜΜ -03

Περιγραφή

nido en una lantana a 1,5m del suelo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lechuzoologo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 06:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariadnat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 07:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

msr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 02:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 08:06 ΠΜ -03

Περιγραφή

Vista trasera y vista frontal del nido, en el momento vimos que quitaban material de un nido abandonado de benteveo. Se aprecia como recubren el nido con Tillandisa usneoides

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

miraves

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 11:00 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablopla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 01:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablopla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 08:36 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalirojas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 10:24 ΠΜ -03

Περιγραφή

Polilla

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 12:08 ΜΜ -03
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

marcovallebella

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 04:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toucan55

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 01:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalirojas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 05:27 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 07:37 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danapiedrabuena

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 10:55 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmaltaborges

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 09:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noskcaj55

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ziggypop74

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 04:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreaargentinat

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 12:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

preli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablisola

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2015 05:52 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juli_ame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_t

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 08:51 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliciasersic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2014 04:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_t

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagombv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 05:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arapanza

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 04:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 12:01 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lifespulse

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 04:45 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monicairis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 10:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2009 04:20 ΜΜ -03

Περιγραφή

Pareja adulta con pichones

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrespautasso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:03 ΜΜ -03

Περιγραφή

en un Naranjo a 3,5m del suelo. Nido construido sobre uno abandonado de Calandria. Aportaban hojas verdes de Paraíso

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 07:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar_galli_merino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 06:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioph

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

1 ejemplar sobrevolando pastizales en busca de alimento. En esta ocasión vemos un morfo oscuro

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2010 09:45 ΠΜ -03

Περιγραφή

Macho con más de veinte crías

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juli_ame

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 12:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

soti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 04:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zambruno_cami

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 10:15 ΠΜ -03

Τόπος

Huanaquito (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagomailhos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 08:10 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel-molina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 09:47 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianadt79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 01:14 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrogarabaya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2017 03:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 06:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπού Τη Πάμπας (Lycalopex gymnocercus)

Παρατηρητής

delfor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2013 06:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggroitman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 08:57 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggroitman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 08:55 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 06:45 ΜΜ -03

Τόπος

General Pico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrogarabaya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2017 03:11 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bencostamagna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 01:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javguigon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 01:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucero_moyano

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 01:26 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 02:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandoarchuby

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 12:52 ΜΜ -03

Περιγραφή

Nido con seis huevos de los que se ven dos. Vi al adulto salir del nido.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

martin_ferrari

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 08:58 ΠΜ -03

Τόπος

Formosa, Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentingf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:56 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentingf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 03:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sraraucaria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 04:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seba_fornes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 05:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avutardafuriosa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 03:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 02:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seba_fornes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 05:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frangtaboas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 08:31 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avutardafuriosa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 03:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avutardafuriosa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 04:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pabloedgardo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 08:05 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandolezal

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)

Παρατηρητής

davidfhuerta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 12:41 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josce

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 04:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

preli

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 12:47 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seba_fornes

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 02:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sab_alfred

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:43 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 04:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomascarper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 10:36 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Reubicada.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imaccari

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 12:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomascarper

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 08:15 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablohcapovilla

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 01:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 10:07 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2008 05:59 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundo13

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 05:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundo13

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 05:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalogm14

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 12:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

ttamagno

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

La Pampa, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttamagno

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 11:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julimtempestti

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 02:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silviomontani

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 03:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federico122

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 02:40 ΜΜ -03

Περιγραφή

Canastero pálido?