Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taryn_gregg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanaaron

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakepower

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdmarch87

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:37 ΠΜ CDT

Τόπος

Hallsville, MO, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahmcd13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2013 07:32 ΠΜ CDT

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

crossing sidewalk in yard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydted

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliencommunications

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjbellizio1997

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 07:37 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_centenero-alcala

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Chihuahua, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_centenero-alcala

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Chihuahua, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanshaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwlmaj

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2014 03:45 ΜΜ EST

Περιγραφή

Florida Box Turtle; (Terrapene carolina bauri); Merritt Island, FL; Oct.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaspr00

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_dm

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

funnystuff2495

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Ετικέτες

fav, t, SOD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colorado_crustaceans

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Kansas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found upside down on the highway, but still alive and perfectly undamaged. Urinated on us to let us know he was doing fine. Super odd, fun find. Moved off the road of course

Stafford County

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jay296

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Male and female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyricallark

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fluorescent orange

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adventurerob

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Absolute thrill on Easter Sunday to see these tortoises on a lower elevation hike. Male was definitely giving the female a carapace massage :^)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdkeppel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

While hiking saw this Ornate Box Turtle cruising thru the grass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fountainfungi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Shell looked very tan, found it hidden in a little cover under some fallen trees

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyismydog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheriphillips

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 08:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammyisafuzzydog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Centuria (my 100th turtle - 1st obs 7/12/20) nested on 7/2/22 hatched five babies. All eggs hatched .. active and looking healthy! Nancy, Tom, Mary, Leanne and Art!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keithbabb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikernut

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apatt

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

old male, I think. road. between nandg mailbox and fay. wanting to climb eric's. identifiable scar. g-pa find.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parks1991

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 01:47 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mudgiecrabshabistan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Battle with two males.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Description:

Dark brown turtle with a high-domed carapace and yellow to brown patterning. It is enjoying a Suillus mushroom for lunch. Despite it's name, the Common Box Turtle is no longer considered so common. It is labeled a Vulnerable species (IUCN Red List) as populations of this species are on the decline due to human development, habitat destruction, and the international pet trade.

Habitat:

Located at the base of two ridges in very damp soil (flood plain) surrounded by hardwoods and ferns. Feasting on a Suillus mushroom.

Notes:

This is possibly the Terrapene carolina carolina subspecies?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfkun

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

turtle eating a mushroom! :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haczech

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikamonster

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsyr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsbrooks

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelodman

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarkikos

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

appalachianaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bthornhill

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squamatologist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2008

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A gigantic adult male Gulf Coast Box Turtle (Terrapene carolina major), Leon County, Florida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin-riestra

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Yucatán, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcozozaya

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillipdemaynadier

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Maine, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Adult male / Captured on Rabbit Path Rd in Alna Twp by Lynne Flaccus on 7/17/2018 / released at same location on 7/31/18 / collected nail samples for DNA / Habitat is mature hardwood forest bordered by shrubby powerline ROW

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chandlerrobinson12

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Kingdom: Animalia, Phylum: Chordata, subphylum: Vertebrata, Class: Reptilia, Order: Testudines, Species: Box Turtle.

The distinguishing features I saw was a broad flat body, legs splayed out and bent at the knee, and the scutes on the shell.

I observed this animal in Mountain Home, AR on April 24, about 1 in the afternoon. Seen among the rocks in the woods. It was on top of another turtle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thunefeld

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 12:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael4165

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisaggie

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredturt43

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkennedy

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2013 05:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 02:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbyfingers

Ημερομηνία

Μάιος 1977

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

WARNING: This observation is Rated "5F" (another "Fossilized Foto From the Fingers Files"!), recently unearthed from the rich Cretaceous Period deposit that I call my basement, haha! This is me and my cousin Pete (@jdanch) as 16 year-old kids having an awesome day in the beautiful New Jersey Pine Barrens, finding 2 adult Northern Pine Snakes within a a few yards of each other. Both of us went on in our careers to contribute much understanding to and validation for the State Threatened level of protected status for this species in NJ - with presence/absence surveys, radio-telemetry studies, home range/hibernaculae/distance requirement assessments, and more. I have seen hundreds of individuals of this species in all growth stages, from egg to 6' 7" adults - (including a one-eyed, adult female wild albino!), and engaging in virtually all their behaviors in the wild - and after nearly 50 years, the thrill I get when I encounter this majestic member of the genus Pituophis in the field still (to paraphrase the old-school rock 'n roll band, "Foreigner") - "feels like the first time"! Hope some of you iNat herpers will get a kick out of this 40-some year old "blast from the past" encounter of mine!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lednarps

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Kdfwr

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trackjackie69

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

degregorio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylorjrae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in leaf litter under thick growth of Chinese privet next to my yard. Nearby trees are pecan, oak, eastern redbud, holly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt-moore

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david275

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwphelps1

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dstoeckel

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:16 ΜΜ UTC

Περιγραφή

We hiked the High Falls trail in Cheaha National Forest and at the falls there were thousands of centipedes!!! In the photos of the waterfall there are brown patches along the left hand side of the waterfall. Those are centipedes. There were also mats of centipedes in the water.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benthesing

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twocrazykids

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evangrimes

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Lifer! Male near base of sand prairie mound. Second photo in situ. Super fun morning looking for these guys.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alliecat1881

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreamfaster

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evangrimes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Recap male # 25

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashtonfoley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evangrimes

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Male, # 105

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylynpearce

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avioblivion

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Residential neighborhood. Box turtle (F) crossing road N to S. JW0-69

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elementguy053

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Amia calva

Παρατηρητής

kerryc

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 06:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anirban1

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spmesser

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmfindigo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

AOR female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilleeck

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobzappalorti

Ημερομηνία

Απρίλιος 2006

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Old male with white face.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handwerlen

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarene

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mabernathy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martyhnnd

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure if this is a box turtle. Orange on head is throwing me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_jones

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blake_d_lamb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corryn_ceravolo

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weightandsea

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markvernon

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 07:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annredmond

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 08:07 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Poor little guy has an injury on rear right leg, it doesn’t extend as far as the other 3. I did not pick it up to see the underside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phlherper

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckyhobbs

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nis47

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 05:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmpeterson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Crane Wildlife Management Area - it looks like it got hit with a mower or brush hog during the State's maintenance of the area as grassland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kgcowdery

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2016 12:55 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zneedham1

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 12:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisajano

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)