Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahdavis4

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 01:33 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockpaperstar11

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 01:40 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockpaperstar11

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 03:03 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Hypomyces or similar secondary fungus growing on gills (the white section) and cap. Haven’t seen this before. In a dense spruce/redwood area. Lots of Amanita, Suillus and Xerocomellus in area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockpaperstar11

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 11:46 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omnipotentus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 02:16 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Massive displays of silver Lupine have appeared after the recent major fire. I had not seen these displays after the historic mount vision fire. They are apparently fulfilling their role as a nitrogen fixers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgullikson

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 06:51 ΜΜ PDT