Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόχηνα (Anser caerulescens)

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2019 09:08 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2017 08:23 ΠΜ MST

Περιγραφή

Took a day off to travel inland and see this spectacular bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2015

Περιγραφή

Texas iNat gathering in Dripping Springs on November 11, 2015.
Kneeling from left: @mchlfx (checkered shirt), @robberfly, @maractwin (blue shirt), @mksexton, @sambiology, @kueda (red bandana);
standing L to R: Bob (husband of taogirl) and Tuffy the dog, @greglasley, @lotus (sunglasses), @mikaelb, @blubayou (red blouse), @gpstewart (red shirt), @taogirl, @annikaml (sunglasses), @gcwarbler, @connlindajo, @brentano, @billdodd, Wilson (wife of cullen), @cullen, @cgritz, Aaron (husband of cgritz). Photo by Cheryl (wife of greglasley)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2008 05:15 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 01:29 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2018 08:53 ΠΜ EDT

Τόπος

Concord, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanwaits

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2018 03:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 01:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Bedewed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 12:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sultrysam

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2017 10:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougnaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastiaan

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 09:07 ΠΜ CEST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 10:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

storm_petrel

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 10:36 ΠΜ PDT

Περιγραφή

A totally remarkable aberrant. Seen on a butterfly field trip seminar I was leading with 9 people. ID is based on size (very small for greater frit), wing shape (round), and likelihood (normal ones very common in this meadow and the only fritillary we saw. There were a couple egleis on the walk in, but on rocky trail. This was in wet meadow which is mormon frit zone). I'm confident this was an aberrant mormon fritillary. A stunning one, too - top side and under

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2012 02:55 ΜΜ EST

Τόπος

Bua, Fiji (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 08:54 ΠΜ CDT

Περιγραφή

All shots of the same male

Lockhart Municipal Park,
Lockhart,
Caldwell Co., Texas
12 July 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treklightly

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpgalvan

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 12:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2017 04:02 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbyfingers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1983

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a HUGE female "Eastern" Hellbender (amusingly referred to as the "Snot-Otter" by local fishermen), at 27.5" (Record is 29"). After reading Bishop's seminal work "Handbook of Salamanders", my best friend/cousin/herper Pete and I decided to check out some historical records listed in the book. We decided to examine some old locality records in Delaware County, and were amazed to find a population still extant at this locale (observed a total of 4 individuals). Unfortunately, we noticed the water quality decreasing as we searched downstream, encountering several small factories pumping effluent directly into the river. I believe this had affected this population negatively even then, as we observed no sub-adults/juveniles, and all were apparently old adults. One specimen had an unusual, large, egg-shaped tumor/lesion on its tail, possibly related to the poor water quality. I often wonder as to the fate of this population of magnificent "Giant Salamanders", some thirty-odd years later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2017 02:59 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icbryson

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2018 02:58 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2016 02:30 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2018 08:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

Being eaten by a Merlin - one of several for this bird's breakfast.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπλε Παγώνι (Pavo cristatus)

Παρατηρητής

fjcruiser23

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2018 03:49 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursus_arctos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2016 05:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2018 12:45 ΜΜ CST

Περιγραφή

Couch's Kingbird and Tropical Kingbird are very difficult to separate without vocalizations. Despite many decades of experience with both species in Texas and Mexico, I rarely make an ID to species without vocalizations. Couch's has always been a resident bird in the Lower Rio Grande Valley of Texas. In the 1980s, Tropicals started showing up in that area as well (moving north from Mexico), so both occur in south Texas these days.

Some number of Couch's tend to wander north in winter and for the past 20 or so years this species has been an irregular winter visitor to the Austin area (and other areas of Texas), and sometimes can found semi regularly. As far as I am aware, Tropical has never shown up in central Texas, but it would certainly be possible.

About 12:45 PM today I stopped by Lockhart Municipal Park in Lockhart, Caldwell Co., Texas. There is a small pond of perhaps 2-3 acres in the park full of noisy, begging domestic ducks and geese. As I drove by the pond, a kingbird flew past me and landed in some trees on a tiny (30 X 15 foot) island in the pond. I then saw that there were two Couch's/Tropical Kingbirds flycatching actively. I stood nearby and watched the birds, but neither was calling. I thought it was worth trying to get one to vocalize, so I played a recording of Couch's Kingbird from my phone. Almost instantly, both kingbirds flew from the island and hovered over my head calling loudly! One landed in a tree right over my head and called for a full minute....clearly Couch's Kingbirds and they scolded me thoroughly for a number of minutes. I did not play any more calls since I had established their specific ID, and spent the next 20 or so minutes trying to photograph the birds. Posted here will be many views of the birds, including them hovering over my head and vocalizing, perched directly over my head vocalizing and perched in other trees. The rest of the time I was there the birds called regularly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

dpdawes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2018 01:26 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2018 02:13 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2018 08:58 ΠΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2008 06:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2017 11:24 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbechelani

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2015 07:20 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindylemon

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2016 11:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterfallrich

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pisgah National Forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtbrooks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2011 11:11 ΠΜ HST

Περιγραφή

On small ornamental tree of lodge grounds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

szeligaw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Two lichen species found entangled with each other and on the ground. The yellow lichen ID page is here
https://www.inaturalist.org/observations/9289714

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bionayelli26

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2017

Τόπος

Rio la Silla (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)

Παρατηρητής

ekmoody

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2017 03:34 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaclyn_nicole

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 08:02 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nakarb

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2013 01:22 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαινοκαρχαρίας (Rhincodon typus)

Παρατηρητής

rafael4grampus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2016

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Hembra frente a "Rupperts", St. Helena Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2017 10:17 ΠΜ CST

Τόπος

Mansfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josuesantiago

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2017

Τόπος

chetumal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristanclark

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Timber rattlesnakes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικη Αντιλόπη (Antilocapra americana)

Παρατηρητής

dlcoleman

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2013 11:30 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Antelope Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικη Αντιλόπη (Antilocapra americana)

Παρατηρητής

dlcoleman

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2017 07:50 ΠΜ MDT

Περιγραφή

West Desert, UT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widunlop

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2015 02:41 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbenson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 06:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Isidia growing out of the soralia are diagnostic for this species (see photo 2), along with a K- reaction. Also note that the soralia are fissural--they emerge with pointed ends (photo 3) vs. tuberculate soralia which start out round.
This species has a relatively compact, bushy growth form for a Bryoria. It grows on bark and occasionally rock/soil in somewhat exposed sites.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naomilanglois

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκαινα Η Φλαιάς (Lycaena phlaeas)

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2016 10:58 ΠΜ HST

Περιγραφή

A female small copper with abnormal appearance (aberration bipunctata)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kokhuitan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Τόπος

Johor, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troydeclan

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2011 08:16 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Gunsight Mountain, Alaska

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Mato Grosso, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

On August 16, we witnessed what has to rank with one of the most incredible wildlife experiences I’ve ever had. Cheryl and I were on a trip with 6 other nature photographers and our leader. We had been in the Pantanal area of Brazil for about a week with 5 days along the Cuiaba River near Porto Jofre, looking for Jaguars and other photo ops. Our daily routine was breakfast at 5:30 AM and we took off on boats from 6 till about 11AM, lunch at noon at the lodge, then on the boats again 3PM till dark. Our group has 3 boats so just 3 people per boat so plenty of room for photo gear, etc. Over several days we had seen 10-12 Jaguars. Some were very good photo ops, some poor photo ops, some just glimpsed.

There are several lodges in the area and it is a popular place to visit for folks hoping to see Jaguars, so much like Yellowstone National Park, a crowd can gather when some significant wildlife is seen, but instead of car jams to see a Grizzly such as Yellowstone, this can be boat jams for a jaguar. I have seen as many as 22 boats, 70-100 feet off shore with lots of people in each boat taking photos of a sleeping Jaguar. BUT…that is not the end of the story! We were often in more remote areas of the rivers and inlets and streams more or less on our own looking for birds, etc., so lots of times there are no other boats around. The boat drivers all have radios, so if a Jaguar is seen, other boats are informed. We move 20-25 miles up and down the river to explore, so many times other boats are not close enough to arrive while a Jaguar is in view.

My limited Jaguar experience is that some are just sleeping and/or resting and mostly ignore the boats in the river. Others are walking though the edge of the forest near the river and when a boat becomes visible, the animal just vanishes back into the forest. This morning at about 7:30 AM our three boats were in an out-of-the way location, a mile or so apart. The boat I was in was photographing a Great Black Hawk when one of our other boats called us on the radio to say they had a Jaguar swimming in the river, apparently hunting, so we headed to that area. Apparently the Jaguar, with just its head visible, swam up to loafing Yacare Caimans and pounced onto a caiman which was about 6 or so feet long. The Jaguar and the caiman thrashed in the water with the Jaguar biting into the skull of the caiman. That is about the time our boat arrived, after the Jaguar had mostly subdued the caiman, but the caiman was still thrashing about. The Jaguar was up against a high dirt bank, still mostly in the water with a firm grip on the skull of the caiman and the Jaguar was not letting go. It was very dark and under heavy foliage and vines so I was shooting at 4000 and 6400 ISO but that was my only choice. Eventually the Jaguar was able to work itself and its prize away from the vines and it drug the caiman out of the water and up the dirt bank and eventually back into the forest to enjoy its catch beyond the curious and amazed eyes of the human observers. The caiman was as large or larger than the Jaguar. All I have to say is that a mature Jaguar is an incredibly powerful predator and watching this whole 15 minute episode is something I’ll not forget. What a beast!

This entire series was shot from a boat, perhaps 40 feet off the bank with a Canon EOS 7D Mark II and a Canon 100-400 IS lens in case anyone is interested.

Cuiaba River,
near Porto Jofre,
Pantanal,
Brazil
16 August 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2014 12:50 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2015 08:52 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlgray12

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 03:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Western Coachwhip that showed up close to my water drip estimate snake close to 4 feet in length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmcmillan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2014 07:49 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2017 02:48 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Parectopa plantaginisella. Photographed in High Park, Toronto, Ontario on 27 July 2017.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronica37

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2017 09:27 ΜΜ CDT

Περιγραφή

New to me. Never seen this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pasqualebuonpane

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 03:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2017 04:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

js_young

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2017 03:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

@robberfly. note that male on her abdomen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario_guerrero28

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2017 10:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2009 04:26 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Cowbird trap bycatch. Certain traps near more wooded edges would catch a few Blue jay in migration (not resident in the mountains in summer). This in turn would attract the attention of a Cooper's Hawk, which otherwise would ignore the cowbirds. This bird was measured out as an SY male. Note the prominent eye-brow stripe ... even more striking at a distance on this individual. Too many field guides understate this and overstate it as a character for Northern Goshawk ... oft cited (erroneously) in descriptions of goshawks raiding backyard feeders in Ohio.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheetal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2017 04:08 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pioleon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2017 04:39 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpstewart

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2017 09:37 ΠΜ CST

Περιγραφή

This was only owl present after a stormy night in Williamson Co
I think this is first time I have got a pic of a burrowing owl with this much head rotation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corazonyvidamixe

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2015 07:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογλάρονο (Sterna paradisaea)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 1988 04:25 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Arctic Tern
male delivering small fish to female; part of courtship
Churchill River,
Churchill, Manitoba
Canada
20 June 1988

Image scanned from 35mm slide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbentall

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2016 03:25 ΜΜ PST

Περιγραφή

My happy find of the day: these inconspicuous rosettes under manzanita

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικη Αντιλόπη (Antilocapra americana)

Παρατηρητής

colterdye

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2016 01:29 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Περιγραφή

Lifer! One of 3 or 4 females seen. No males found. Seen with Spencer Riffle and @robberfly.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2016 01:58 ΜΜ CST

Περιγραφή

@dhend9 @ericisley and I went to Bastrop County today and met up with @ncowey at McKinney Roughs Nature Park where Nick works.
http://www.lcra.org/parks/developed-parks/Pages/mckinney-roughs-nature-park.aspx
The park is owned and managed by the L.C.R.A. (Lower Colorado River Authority). Nick was very gracious and gave us a good tour of the park and we found a bunch of things to iNat as well as a new odonate or two for the park.

Rare species in central Texas; this species usually only seen in the lower Rio Grande Valley within Texas. @ncowey has had several recently here and we were fortunate to be able to take some shots of one today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2016 04:29 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονολαγός (Lepus americanus)

Παρατηρητής

saxzimbog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2012 01:51 ΜΜ CST

Περιγραφή

Snowshoe Hare along CR52/Arkola Road in the Sax-Zim Bog (photo by Sparky Stensaas/www.ThePhotoNaturalist.com)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2016 10:41 ΠΜ PDT

Περιγραφή

a fascinating small lichen with abundant dark rhizines. On bark of Ash tree. Apothecia with cilia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockman9796

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2016 09:06 ΠΜ CDT

Περιγραφή

male
Yett Creek Park,
off Parmer Lane,
Austin, Travis Co., Texas
9 September 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2016 11:35 ΠΜ CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2016 10:35 ΠΜ PDT

Περιγραφή

ID by @catchang

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

eehelton

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016 05:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Hunting. Red & yellow ear tags. Was wary of my scooter but mostly ignored me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2016 09:04 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgeorge

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2016 06:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016 12:50 ΜΜ HST

Περιγραφή

Endemic to Hawaii...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2016

Τόπος

lake austin blvd (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Please excuse the long-winded comments here, but this was just too special not to share with my iNat friends.

I was on the back deck of my house a while ago, adding sunflower seeds to a feeder that the siskins and goldfinches had about depleted. I saw some movement in one of the live oaks which hangs over my deck and saw that it was a Nashville Warbler. This is a common migrant in central Texas, but I had never gotten any shots of one in my yard. I went back in the house, grabbed a camera with a 100-400 mm lens and came back out on the deck to try to get some identifiable shots of the Nashville. I saw it occasionally popping in and out of view, but it would never give me enough time to get an identifiable shot. So, I'm standing there getting frustrated at the Nashville when suddenly...a Golden-cheeked Warbler started singing about 8 feet from me!

Golden-cheeked Warbler is an endangered species which nests nowhere but Texas. I have heard them from my property two or three times in the past years and seen a male nearby a few years ago, but the habitat in my neighborhood is certainly not prime for the species, but I do know they are around this immediate area in small numbers, but can be very difficult to find. Normally I have to go 30 or so miles from here to see this species, and then it is always iffy whether such a trip is successful. So, now this Golden-cheeked cranks up in song at 4 PM on an overcast and windy day right at my back door...AND I'm holding a camera! Long story short, I took 150+ images from as close as 6 feet as this mature male GCWA foraged in my live oaks! The bird seemed totally unconcerned about me blasting away with the camera and was busy grabbing small worms, etc. It was terrifically exciting. The bird spent at least 10 minutes above my deck, and sang 5 or 6 times, then flew off toward the more wooded property west of me. Golden-cheeks are quick to abandon locations where human habitation is too dense, but hopefully a place like my neighborhood where all the houses are on 2-3 acre sized properties, is more conducive to the bird sticking around. Anyway, first time I have photographed the species in this area or even in Hays County. And I never did get any shots of the Nashville. Somehow that is just O.K. :-)

By the way, the "out of range" designation which usually pops up on the iNat maps of any report of this species near Austin, is incorrect. The area of the Edwards Plateau just west of Austin is, and always has been, part of the normal range of this species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbedell

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2016 09:34 ΜΜ EDT

Τόπος

Midlothian, VA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2016 01:53 ΜΜ PST

Περιγραφή

Only the second time I've seen this bird. Both times SF County. It twitched and spread it's tail back and forth once it saw me - like trying to make itself larger. Agitated. So, so...royal?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

hfabian

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2016

Περιγραφή

Near paddle boats.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2014 12:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Mating pair

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2014 06:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fynkynd

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2015

Τόπος

Searsmont, Maine (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2015 02:39 ΜΜ PST

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2015 11:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidangowland

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2015