Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rina59

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 08:48 ΠΜ HST

Περιγραφή

beautiful to watch light play over this ant :D

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

rina59

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2017 09:33 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2012 05:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgilbert

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rina59

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2016 10:52 ΠΜ HST

Περιγραφή

Finally, I have this fella on photos ;)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2015 06:37 ΜΜ CET

Τόπος

Kyoto, Arashiyama (Google, OSM)

Περιγραφή

Habituated but free-ranging monkeys being studied by Kyoto University.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rina59

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2016 08:35 ΜΜ HST

Περιγραφή

best observation, very beautiful butterfly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rina59

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2015 04:47 ΠΜ HST

Περιγραφή

This one was difficult to photograph. It kept jumping up and down the leaves of the jade plant. After this, it officially became my fav spider (also because it is so cute).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rina59

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2015 05:09 ΠΜ HST

Περιγραφή

This one was hiding in a sock. Imagine the surprise to both the scorpion and me. I was going to throw the sock away when I decided it was better to muster some courage. I bravely (no cowardly) caught it in a glass and released it somewhere dry and rocky.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rina59

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

I have been to a fair. There, I met a few people from 'Le Val Nature park' who were active in promoting the importance of the conservation of endemic bat. What is remarkable is the determination and conviction when one said,
"I have dedicated my whole life to conservation of these species, I won't let the government destroy such species'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rina59

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2015 08:08 ΠΜ HST