Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

jawinget

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 03:29 PM CDT

Τόπος

St. Louis, MO, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

vincentcarlier

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 10:41 AM CEST

Τόπος

Martigues (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliofilipino

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 02:05 AM -03

Τόπος

Jardinópolis (Google, OSM)

Περιγραφή

Ave registrada na área rural de Jardinópolis SP

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 08:35 PM CST

Περιγραφή

Should say"near 100% sure in Central Texas"

BugGuide Larva page : )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 10:25 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roomthily

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 06:01 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

karyrm9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 01:07 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanneauerbock

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 12:44 PM PDT

Περιγραφή

We found the larva in our yard and brought it in to see it pupate - we let it go right after it hatches, but I think the emerging spot pattern suggests it’s a convergent lady beetle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre68

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 08:00 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zirahuenortega

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 03:01 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceloamores

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 08:45 AM -05

Περιγραφή

BIDENS ANDICOLA H.B.K., Nov. Gen. et Sp. 4:237 (186). 1820; B. andicola H.B.K. vars. normalis and heterophylla O. Kuntze, Rev. Gen. PI. 3^II^: I36. 1898; B. fruticulosa Mey. and Walp., Nov. Act. Nat. Cur. 19 Supplem. I. 271. 1843.

Descript. amplific.- Herba perennis, semi-procumbens vel etiam erecta, valde hispido-pubescens vel fere glabra, ramosa, 2-8 dm. alta, caulibus parce angulatis. Folia 1-7 cm. longa, valde polymorpha; nunc indivisa, ovata, serrata, sessilia vel alato-petiolata, ad apicem obtusa vel subacuta; nunc tripartite vel 1-3-pinnata foliolis ovatis vel lanceolatis vel linearibus et ad apicem sensim vel abrupte apiculatis. Capitula ramos terminantia, longe pedunculata, radiata; pansa ad anthesin 2-4 vel rarius etiam usque ad 5.5 cm. lata, 0.7-1.4 cm. alta. Involucrum perspicue hispidum, bracteis ex-terioribus 8-10, lanceolatis vel lineari-oblongis, ciliatis, supra saepe glabratis, apice plerumque obtusis, quam interioribus lanceolatis dense hispidis plerumque multo brevioribus. Flores ligulati saepius 8, lutei, ligula elliptico-oblanceolati, apice plerumque minute 3-denticulati, 1.2-2.5 cm. longi. Achaenia tenuiter linearia, inferne sensim attenuate, obcompresso-quadrangularia, sulcata, supra plus minusve erecto-hispida, fusco-nigra, corpore 0.7-1.4 cm. longa et 0.4-1 mm. lata et paleas demum superantia, apice bi- (vel pauca tri-) aristata, aristis tenuibus, brunneo-stramineis vel rubescentibus, re-trorsum hamosis, 1.7-3 mm. longis.

BIDENS ANDICOLA var. DECOMPOSITA O. Kuntze, I.c.; B. macrantha Griseb., Abhandl. Goett. I9:I38 I874; B. grandiflora Balb. var. breviloba 0. Kuntze, I.c.-Folia 2-3-pinnatisecta, usque ad I dm. longa, achaeniis superne valde attenuato-elongata.

For many years the identity of the South American Bidens andicola has been obscured for herbarium workers by the great multiplicity of foliage forms encountered. WEDDELL, as early as 1856 (Chloris And. 1870) described it as a polymorphous plant ("Plante polymorphe et très repande dans la chaine, mais presque exclusivement alpestre"). Later, OTTO KUNTZE, who like WEDDELL had collected in South America, commented upon the variability of the leaves ("Eine robuste Art mit einfach oder mehrfach ternatisecten Blättern, mittelgrossen gelben Strahlblüthen, ziemlich grossen Blüthenköpfen, äusseren zottig behaarten Involucralbracteen etc., aber in Bezug auf Blatttheilung wie manche andere Bidens-Art sehr variabel"; Rev. Gen. Pl. 3^II^: 136. 1898). In herbaria the numerous foliage forms are seen to simulate corresponding forms of B. triplinervia H.B.K. (B. humilis H.B.K., B. crithmifoliac H.B.K., etc.), and this has led often to confusion between the two species. Recently I was enabled, through the courtesy of OTTO BUCHTIEN (cf. SHEREFF, BOT. GAZ. 76: 151. 1923), to study a great number of specimens collected by him and displaying a wide range of variation. From these (all in Herb. Field. Mus.) and many others, totalling more than two hundred specimens, the preceding descriptions are drawn. It was found that sometimes, in poorly developed material, distinction from B. triplinervia is apparently impossible. In well developed material, however, the distinctions are usually very definite, B. andicola being coarser, its thicker heads having commonly about eight instead of commonly about five rays[4], etc. B. andicola has the paleae shorter than the mature achenes and this character separates it from the surprisingly similar aggregation of Mexican forms (Purpus 1547, 1548, 2637, 4135, 5089, 5620; Rose and Painter 6666, 7949; Pringle 4915; E. W. Nelson 3220, etc.) that in late years have passed erroneously under the name B. daucifolia DC. In the latter[5] the paleae are usually very blackish above and commonly surpass the mature achenes.

Occasionally a form of B. andicola is found with the leaves highly compound and the achenes strongly narrowed above, somewhat like those of Cosmos. If it were not for various connecting forms this would seem to be specifically distinct. KUNTZE, who himself collected specimens of it, referred at least one of them, a plant from Cochabamba, Bolivia (Herb. N.Y. Bot. Gard.) to B. andicola, naming it var. decomposita. In a careless moment he named a precisely identical form from between Cochabamba and Rio Juntas, Bolivia (Herb. N.Y. Bot. Gard.) B. grandiflora Balb. var. breviloba, although B. grandifjora is a Mexican species and is not known to occur in South America.

[4] Unfortunately, B. triplinervia produces at times an 8-rayed form. Discussion of this form must be deferred until a later date.

Sherff, E. E. (1926). Studies in the Genus Bidens. VII. Botanical Gazette, 81(1), 25-54.>>

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2017 03:56 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

tefetro

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 08:58 AM UTC

Περιγραφή

this observation is for Asian lady beetle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpreudhomme

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 02:07 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

seraphinpoudrier

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 07:59 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richyfourtytwo

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 05:12 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

richyfourtytwo

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:16 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanne243

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 02:04 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richyfourtytwo

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 07:15 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist56445

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:40 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas273

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 01:44 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

ellendg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020

Τόπος

9030 Gent, België (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 09:19 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)

Παρατηρητής

hellomyfriend

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 09:20 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richyfourtytwo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 06:30 PM CEST

Τόπος

Reinbek, Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

richyfourtytwo

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 01:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)

Παρατηρητής

doyoubelieveingravity

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 07:37 PM UTC

Περιγραφή

The fly trap is domestic, but the ladybug was caught from outside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernyproas

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 12:12 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινέλλη (Γένος Coccinella)

Παρατηρητής

naturalist_nadezhda

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 07:21 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2017 06:12 PM PDT

Περιγραφή

An amazing number of pupae on just 1-2 pittosporum bushes. Juveniles and a very few adults present as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_carlos30

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:56 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sytharin

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

jernejjurko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2018 03:29 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

serj_orel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 12:40 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

will287

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 11:49 AM PDT

Περιγραφή

The two larger beetles are Asian Lady Beetles, and the smaller is a Convergent Lady Beetle

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

mferr

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenbishop

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 03:39 PM HST

Περιγραφή

The smaller of the two

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

internet_viking

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 06:58 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandaguilar

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 01:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarvo

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 11:45 AM BST

Τόπος

Essex, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Whilst the male is clearly a 2-spot ladybird. The female doesn't seem to be. The weak w pattern and orange legs suggest that this is a 10-spot. Is it usual for ladybirds to (attempt to) crossbreed? Or have I got the ID of the female wrong?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)

Παρατηρητής

sofia-b

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 01:17 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hippoandme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 05:22 PM PDT

Περιγραφή

All red with two black spots

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

joanapereira

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 09:20 AM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 12:24 PM EAT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 10:12 AM SAST

Περιγραφή

For the passenger on the chameleon

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

watchandsee

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 12:04 PM PDT

Περιγραφή

On bottom!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 06:19 PM CDT

Τόπος

Coppell, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Larva eating what I think is an aphid

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2019 01:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)

Παρατηρητής

eddibisulli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 10:50 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)

Παρατηρητής

mmnat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 07:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiej

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2019 12:02 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχρωμη Πασχαλίτσα (Hippodamia variegata)

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2019 03:36 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobmcd

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2016

Περιγραφή

Grizzly Bear has been feeding on these sedges.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watchandsee

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 12:04 PM PDT

Περιγραφή

On top!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongminsung

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 12:20 PM EDT

Περιγραφή

Confirm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 09:56 AM CDT

Περιγραφή

This ladybug had just come out of its pupa when I took the first picture. It had no visible dot but little by little they started to appear. The last photo was taken two hours and 15 minutes after the first one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

okjessie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2019 02:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethan-k

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 10:43 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 01:06 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivijayanand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 07:54 AM IST

Περιγραφή

Location: Forest Track, Karimganj District, Assam
Date: 1st September 2019
Equipment: Nikon D800 with Micro-Nikkor 105mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοκάστορας (Myocastor coypus)

Παρατηρητής

richyfourtytwo

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2017 02:40 PM CEST

Περιγραφή

Clearly dying, moved very slowly, so it was easy to get a somewhat decent picture in spite of just having my mobile phone with me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richyfourtytwo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2015 05:38 PM CEST