Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sscorda

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 10:47 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Found during a very rainy summer on standing dead poplar in a mixed spruce/ poplar forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagongrrl

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 03:05 ΜΜ ADT

Τόπος

Bathurst (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 10:38 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Firm fleshed, under beech.