Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamr_brdr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 09:27 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 03:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Roadside, moist partly sunny area in Carolinian forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 11:01 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Very unusual for Algonquin Park! First time I have seen it. Likely adventive along Highway 60.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

Known population. Several plants present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheetah_79

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_b_taylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 08:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 11:31 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Stubble like fungi on Bromus kalmii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 12:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 03:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Bluff atop river, some oak savannah remant and cultural meadow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 10:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colindjones

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2005 12:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

small pond in open tundra palsa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddrhagedorn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 12:04 ΜΜ EST

Τόπος

Corkscrew, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_butler

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2009 09:52 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Arrested development.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 09:08 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Three individuals total.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

david-c647

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 01:00 ΜΜ UTC

Τόπος

Valora Rd, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philwarren

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2018 12:31 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

phil_bird

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dptate

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 12:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

jrmaloles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 01:19 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017 10:40 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2013 10:40 ΠΜ EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

At top

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 02:15 ΜΜ EDT

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Spiranthes ovalis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgandavies

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 07:02 ΜΜ EDT

Τόπος

York, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαθοληστόγλαρος (Stercorarius pomarinus)

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 11:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anonymous_ebirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 07:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeburrell

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2019 11:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

With S.F. Gibson and M.E. Garvin Count: 6. Seine net hauls: 1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsferguson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahmcgill

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 01:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmcheatle

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019

Περιγραφή

When you walk past Halton's most famous fern, you need to photograph it, that's the rule.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνάβι-Ψαράς (Pekania pennanti)

Παρατηρητής

samreen

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 04:55 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Fisher taking down a turkey. The turkey ran out onto the road with the fisher attached to its behind. The two tussled for a while, but eventually the fisher got a hold of the turkey's throat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

danavenables

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 06:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 02:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

distant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2016 02:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucasfoerster

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2018 06:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

oh, and a N. water snake!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markdorriesfield

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2017 05:08 ΠΜ HST

Τόπος

Longridge Camp (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donaldasutherland

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2016 10:13 ΠΜ EDT

Περιγραφή

2, 1 agitated adult with recently hatched chick (on trail at edge of willows bordering Carex paleacea marsh)
https://ebird.org/canada/view/checklist/S32663866

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathis3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursus_arctos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Περιγραφή

Zonotrichia hatrick! Harris's Sparrow at left in photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστέλα (Γένος Mustela)

Παρατηρητής

dorscht24

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019 07:54 ΜΜ -05

Περιγραφή

Long or short-tailed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2019 11:14 ΠΜ EST

Περιγραφή

first duck, bottom left

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisdirigal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 03:00 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruseva

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018 03:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτόπαπια (Aythya marila)

Παρατηρητής

raymackie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 03:14 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

owen1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2018 10:04 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 06:10 ΜΜ EDT

Τόπος

brampton, ON (Google, OSM)

Περιγραφή

Brampton, ON

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

chevaun711

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 10:00 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found inside milksnake, can anyone id this bird?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2014 02:11 ΜΜ EST

Περιγραφή

front

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_legros

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2008 10:17 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowdragon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018 10:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)

Παρατηρητής

bobermay

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2017 11:39 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Probable NRSW hybrid.

Possibilities include:
NRWSxCLSW
NRWSxCASW
NRWSxBARS
BARSxCLSW
CLSW
CASW
SRWS
SRWSxCASW
SRWSxCLSW

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursus_arctos

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelsonapdc

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 01:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zachbaranowski

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2018 04:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2009 02:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδικός Λύγκας (Lynx canadensis)

Παρατηρητής

alisonforde

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 12:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Algoma, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

VERY happy to get this one!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 04:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

one of the coolest looking melanistic Eastern Garters I've ever seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοντόουρη Νυφίτσα (Mustela richardsonii)

Παρατηρητής

bkinder832

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2017 09:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 05:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Fledgling roadkill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeberg

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 12:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2015 10:34 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This is my best explanation for this bird. See blog post here:
http://reuvenmartin.blogspot.ca/2015/05/hybrid-warblers-chestnut-sided-x.html
A similar bird was banded nearby the previous year: http://mikeburrell.blogspot.ca/2014/05/long-point-gold-shorebirds-and-my.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottgibson

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

marsh boardwalk

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 10:39 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοντόουρη Νυφίτσα (Mustela richardsonii)

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 11:49 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

herbalwanderer

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2017 12:58 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Melanistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνάβι-Ψαράς (Pekania pennanti)

Παρατηρητής

smackenzie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 11:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_legros

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2014 02:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edporopat

Ημερομηνία

Μάιος 2013

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2012 08:15 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This individual is of the disputed subspecies Hudson Bay Toad (Anaxyrus americanus copei)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2012 04:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This individual is of the disputed subspecies Hudson Bay Toad (Anaxyrus americanus copei)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2018 04:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2015 10:28 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursus_arctos

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Περιγραφή

This little guy appears to be a hybrid of Black-throated Green Warbler x Canada Warbler. I've shared these photos and the call recording with many folks and, so far, the balance of opinion is BTGW x CAWA hybrid. Feedback most welcome!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Φτελιά (Ulmus rubra)

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 11:02 ΠΜ EDT

Τόπος

Loch Garry Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

with growth form / gestalt comparison to an adjacent Ulmus americana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle186

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2012 10:48 ΠΜ HST

Περιγραφή

Black scaling on HW makes HW appear olive-colored. HW has a pink-rimmed white spot. Used ROM Butterflies of Ontario guide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anonymous_ebirder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2014 09:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anonymous_ebirder

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2013 08:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασημονυχτερίδα (Lasionycteris noctivagans)

Παρατηρητής

alixdentremont

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 08:27 ΠΜ -03

Τόπος

Home (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basilconlin

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2017 10:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rroutledge

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2017 09:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2007 11:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Platanthera psycodes??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursus_arctos

Ημερομηνία

Μάιος 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markolivier

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2009 03:42 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddchambers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2018 05:15 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

mychyel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2018 03:47 ΜΜ EST

Περιγραφή

Pleasantly surprised to see this little guy out and about on a warm winter day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2017 07:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

ebird.org/ebird/view/checklist/S39291731

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samatha576

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2017

Περιγραφή

Rare hybrid duck, Walker Gravel Pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcreacy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2018 05:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2018 09:35 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2015 03:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very odd growth form as it's growing in a forest!!