Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmeyer23

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 04:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jx2519

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 07:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwitmer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omegan5

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patriciamarie

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2014 05:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camperman316

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 12:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberly879

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nferris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omegan5

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 12:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjraff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 02:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la4clay

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 09:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Most likely firefly larvae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen480

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 11:53 ΠΜ EDT