Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diomedea_exulans_li

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The two lower ones

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2015

Τόπος

Oak Creek, Agoura (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2016

Περιγραφή

Hunting with Lee Walstad at the holotype location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jude420

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 03:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

eep! millipede! nice dark brown color and lil caramel brown legs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Found in car

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

zdenekmccrea1

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 05:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mika71703

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 10:28 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 01:50 ΜΜ PDT

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafymulch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 10:00 ΠΜ PST

Τόπος

Napa, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

No annulus on stipe, little to no bruising, very dark brown to black Spore print

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 03:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

Unearthed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturogma

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blarnaturalist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 11:24 ΠΜ PST

Περιγραφή

Under bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Inimia nat

Παρατηρητής

glendawalter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 04:50 ΜΜ AEST

Περιγραφή

About 25 mm long. Matthew, I have emailed you re these.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ives7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:35 ΜΜ PST

Περιγραφή

2" long on down dead oak branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

so_ranunculus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carabid_47

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 01:22 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leo_monley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 01:56 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

ento0502

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmwright86

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 02:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmwright86

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 06:51 ΜΜ CDT

Τόπος

Bass Lake, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seangolden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 09:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_theuma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 12:06 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjaak-neefjes

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sinaloasilvestre

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 06:42 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pantheralover

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 05:56 ΜΜ PDT

Τόπος

Baker, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Smaller than a quarter. Near harvester ant colonies

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sukal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 09:49 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cairnsnaturealbum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 08:44 ΜΜ AEST

Τόπος

Edge Hill (Google, OSM)

Περιγραφή

5mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allthingsfungi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:05 ΠΜ PDT

Περιγραφή

growing on horse dung near a horse paddock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beccaburgwil

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 03:22 ΜΜ PDT

Τόπος

Bakersfield (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timothymoore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 07:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyseegers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 04:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 08:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2010

Περιγραφή

Det. C. Tribull, 2017
coll'ed beating/sweeping
spmn in the TAMUIC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleoreteh

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 06:24 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovelymantid

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 01:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found indoors, in the bathroom of a first floor apartment. Very large specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edeleonsiller

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 05:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamnothelenmirren

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 12:45 ΠΜ PDT

Περιγραφή

This is some Mothman Prophecies s***! 😜

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huanyang

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 09:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 06:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

White Mountains, Mono County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jake_smith755

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 07:38 ΜΜ MST

Περιγραφή

Photo credit: Kip Smith

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gvbox

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 07:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

With phoretic E. unostrigata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hjallevad

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 02:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Very numerous under rocks with Formica fusca. Pictures are from formicarium with F. fusca.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 10:03 ΠΜ PDT

Περιγραφή

eating rust on leymus mollis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gingerwyatt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 04:43 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemcgregor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Περιγραφή

Two males apparently contesting access to a female. Although not apparent from the photo, the male on the right was noticeably smaller than the other male. They briefly pressed their heads together ('face-to-face') as if pushing each other before the smaller male backed away and, shortly after, scuttled away. The larger male then appeared to copulate briefly with the female and remained with her.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2011 09:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)

Παρατηρητής

bettyglatzhofer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 09:17 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 01:52 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Auckland CBD.

Subcortical on log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)

Παρατηρητής

grey_wolf_

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 07:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 08:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 04:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirius8

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 01:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 02:36 ΜΜ MST

Περιγραφή

Found under a log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 06:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 11:15 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zihaowang

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Feeding on Panus sp. mushroom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 03:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Marah fabacea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 10:17 ΠΜ PDT

Τόπος

Palo Alto, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jyhmml

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 05:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Κότα (Gallus gallus var. domesticus)

Παρατηρητής

adamstinks

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 03:49 ΜΜ HST

Περιγραφή

Why did he do this?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 09:39 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Magical golden one. Our ticket to the lizard factory?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)

Παρατηρητής

lapolkadot

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 10:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureen_gubbels

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 07:17 ΜΜ -05

Περιγραφή

Very large size, about 7 inches long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpguy

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 1991

Τόπος

Muyuka, Cameroon (Google, OSM)

Περιγραφή

This burrowing python was found in a forested area outside of Muyuka, Fako District in southwestern Cameroon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mecopteron_bouillon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karla_balderas

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 11:40 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 09:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacky_

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 12:12 ΜΜ EDT

Τόπος

Queens, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Head of a remarkable structure, completely unlike any other pauropoda. Closest analogue I can think of is some members of Brachypauropodidae. Antennal segments extremely short and flattened, 4 in number. Tergal antennal branch very small, bearing a well developed flagellum. Sternal antennal branch very large, bearing a globulus and three flagella, one of which is less well developed than the rest. Globulus with an outer ring of around 12 bracts and an inner ring of 3 bracts. All flagelli, with the possible exception of the smallest on the sternal branch, with a biramous calyx in the form of a larger appendage curving around the smaller. Temporal organ of the form seen in Millotauropus. Collum indistinct, invisible in a dorsal view and without any setae. Setae of trunk extremely small, sparse, and spinelike. T1-4 filamentous, bristly. T5 thicker, ciliate. Pygidium dorsum in adults with at least 4 setae. Pygidium sternum in adults with 6 setae. Both the tergite and sternite are very thick, and completely envelop the anal plate(if present, may be replaced by cuticular appendages like in Polypauropodidae.) Last pair of legs, and maybe first, with only 4 segments. All other legs with 5 segments. All legs nearly devoid of the usual setae, what's present being highly reduced. Empodium of two claws and a pad.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pa_tone

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 06:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2023 01:06 ΜΜ PST

Περιγραφή

Fungus?? Parasite?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 12:46 ΜΜ MDT

Τόπος

Las Cruces, NM, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Tenebrionidae?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sib3rg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniedes

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilita

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 06:13 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2019 07:09 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_chu

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2009 01:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

40 feet depth - Sanford Island in the Deer Group. The size of a coconut.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjjjaaaammmmiiiieeee

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 02:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravendi6

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 02:39 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 05:06 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psherpa

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022

Τόπος

Bakersfield (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngsalamander

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2012 01:43 ΜΜ CDT

Περιγραφή

GEDSC DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardbolte

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019

Τόπος

Limón, Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramon_d

Ημερομηνία

Ιούλιος 2005

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aj_explorers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2008

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I found this snake back in 2008. If I only knew then how awesome this find was. My memory of location was foggy but I think I have it narrowed down pretty good. I am 100% certain of location within 15 miles or so and 75% to location within a mile or so.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margarita_medellin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian323

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 05:56 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2015 04:57 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Oryidae (Soil Centipedes). Photographed west of Balsas, Amazonas Department, Peru on 30 October 2015.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

carabid_47

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 11:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcosoliveiramachado

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 01:50 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oli_in_gold

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2017 09:00 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017 10:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannygoodding

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 05:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdecourt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

New Caledonia (Google, OSM)