Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

camerondeckert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2012 02:30 ΜΜ HST

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

soar tooth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2009 01:30 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχόβους (Ovibos moschatus)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2009 12:42 ΠΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2009 03:06 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2009 04:42 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολική Αρκούδα (Ursus maritimus)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Μάιος 2005

Τόπος

Yukon, CA-YT, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2005

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2005

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2005

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τάρανδος (Rangifer tarandus)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2005

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολική Αρκούδα (Ursus maritimus)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Μάιος 2005

Τόπος

Yukon, CA-YT, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2005 11:05 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2005 11:50 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2005 01:54 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2006 04:06 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογλάρονο (Sterna paradisaea)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2006

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2006 08:07 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελονοληστόγλαρος (Stercorarius longicaudus)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2006 11:37 ΠΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2009 07:09 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2009 10:29 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2009 02:00 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2009 10:30 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2009 03:16 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2009 03:22 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελονοληστόγλαρος (Stercorarius longicaudus)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2009 09:10 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύκνος Τρομπέτα (Cygnus buccinator)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2009 09:45 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Μάιος 2010

Τόπος

Yukon, CA-YT, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2010 10:23 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2010 10:10 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Μάιος 2013

Τόπος

Yukon, CA-YT, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2013 03:46 ΠΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Μάιος 2013

Τόπος

Yukon, CA-YT, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μοσχόβους (Ovibos moschatus)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2013 09:05 ΠΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)

Παρατηρητής

qikiqtaruk

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2013 03:54 ΠΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες