Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

kent_ozment

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 07:38 ΠΜ CDT

Περιγραφή

unusual color patterns
white face, no-mask
overall color much lighter than normal, with light brown patch between shoulders

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassy_porter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 09:22 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantpeterson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 01:10 ΜΜ CDT

Τόπος

Tishomingo, MS, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loganwiedenfeld

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 10:42 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2009 10:34 ΠΜ CST

Περιγραφή

Found under decaying limb in acid seepage near scattered Sphagnum mats over saturated soils.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rielyheaslip

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpitchford

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffwilson2

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Small unnamed forest bottom stream. High quality environment, sand bottom. Spring fed. Lots of inverts in bottom.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n8dberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022

Τόπος

Hattiesburg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lromine

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 10:08 ΠΜ CDT

Τόπος

Petal, MS, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephine_tcf

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdholt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doug_clarke

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 09:01 ΜΜ CDT