Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

garrettbeal

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 01:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahimsavet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 09:15 AM EDT

Περιγραφή

GPS was off so very rough estimate on location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 10:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2014 10:05 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίκος (Γένος Vicia)

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 12:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdstutzman

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 10:30 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

that_hippie_chick

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 07:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvandyke

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2017 06:51 PM EDT

Περιγραφή

Tall (30" possibly) blueish gray feathers, lighter color abdomen, long pointed beak, resting on one leg, looking for movement in water, ignoring photographer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedurrance

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 04:46 PM EDT