Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 05:01 PM HST

Περιγραφή

12 Photos. At about 1,700 metres a.s.l in the Fox Range between Sam Peak and Crozet Peak. First time I've ever seen a green peripatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 12:08 PM HST

Περιγραφή

Deceased in a pool of water at 1,600 metres a.s.l. on the Fiordland tops above the granite walls. Three days and two nights around Lake Quill, Fiordland National Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2022 04:54 PM HST

Περιγραφή

Three days and two nights around Lake Quill, Fiordland National Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 10:10 PM NZDT

Περιγραφή

large moth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyjewell

Ημερομηνία

Μάρτιος 2004

Περιγραφή

These photos are all the original individual, except the brighter green one which was the second one found.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 11:58 PM HST

Περιγραφή

8 PHOTOS. Thinking tipulata, but unsure. Currently very busy darting around the South Island on field work, so majorly behind 'real time' on uploading my moth observations. For now, here are some interesting ones from the Catlins Forest last week.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 10:58 PM HST

Περιγραφή

6 PHOTOS. I'm thinking either Aoraia dinodes or Aoraia rufivena, but would appreciate expert opinion. Which Aoraia species are known from the Catlins? Currently very busy darting around the South Island on field work, so majorly behind 'real time' on uploading my moth observations. For now, here are some interesting ones from the Catlins Forest last week.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 01:19 AM HST

Περιγραφή

9 PHOTOS. I was delighted to encounter this beauty! Bright colouration and pattern seem to match with this species possibly...? But would be great to get an expert view. Currently very busy darting around the South Island on field work, so majorly behind 'real time' on uploading my moth observations. For now, here are some interesting ones from the Catlins Forest last week.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 10:23 PM NZDT

Περιγραφή

I. insignis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flamingtofunz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

mesoplodon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 03:19 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 09:40 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_sr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 11:32 PM NZDT

Περιγραφή

Attracted to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 06:49 AM NZDT

Περιγραφή

Caught in a Heath trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 03:16 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 11:53 PM NZDT

Περιγραφή

Spectacular moth! I have seen one or two each year since we moved here in Dec 2019.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 09:43 PM HST

Περιγραφή

Ambitious ID? Final Fiordland moth upload from our recent trip. This batch includes all the night-flying moths except Ichneutica (x 2 nights). See @possumsend for alternative photographs of many of the same moths that we encountered at this site over 2 nights. The site locality has been obscured to protect the location of the gecko we were studying, but it is in central, western Fiordland above the tree line at around 1,000 metres a.s.l.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 11:20 PM HST

Περιγραφή

@dr_robert and @nhudson Looks like Theoxena scissaria(?), but would be great to get confirmation. Drawn to light. Base of the southern Hawkdun Range

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 10:53 PM NZDT

Περιγραφή

A new species for me...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 11:39 PM HST

Περιγραφή

Final Fiordland moth upload from our recent trip. This batch includes all the night-flying moths except Ichneutica (x 2 nights). See @possumsend for alternative photographs of many of the same moths that we encountered at this site over 2 nights. The site locality has been obscured to protect the location of the gecko we were studying, but it is in central, western Fiordland above the tree line at around 1,000 metres a.s.l.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 09:57 PM HST

Περιγραφή

Final Fiordland moth upload from our recent trip. This batch includes all the night-flying moths except Ichneutica (x 2 nights). See @possumsend for alternative photographs of many of the same moths that we encountered at this site over 2 nights. The site locality has been obscured to protect the location of the gecko we were studying, but it is in central, western Fiordland above the tree line at around 1,000 metres a.s.l.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 09:37 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 08:24 AM HST

Περιγραφή

We were about to leave Fiordland as the weather was packing in. Last thing to do was to try and rid the car of some sandflies, so we turned on the aircon and wound the windows down. This moth was on the passenger's side window and Harriet managed to grab it for me! Moth upload 1 of 4 from Fiordland. Cascade Creek. Most moths attracted to light. Some caught by day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 09:55 PM HST

Περιγραφή

Moth upload 1 of 4 from Fiordland. Cascade Creek. Most moths attracted to light. Some caught by day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 10:26 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 10:40 PM NZDT

Περιγραφή

Unexpected but very welcome visitor...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 06:55 PM NZDT

Περιγραφή

Caterpillars found on Hebe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 11:16 PM NZDT

Περιγραφή

Unsure of ID? Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 10:57 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 01:47 PM NZDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 11:03 AM NZDT

Περιγραφή

I think it's this genus, but can't see what species?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 11:03 AM NZDT

Περιγραφή

Underside of rock tors by day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 11:03 AM NZDT

Περιγραφή

Underside of rock tors by day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 11:03 AM NZDT

Περιγραφή

Saw a number of these on a sunny morning fluttering (or launching) over tussock grassland with a strong hebe component (their host plant), but they were extremely difficult to catch in my hand net. Still I managed to get two for photography, which I was thrilled about. Absolute stunners!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 11:03 AM NZDT

Περιγραφή

Saw a number of these on a sunny morning fluttering (or launching) over tussock grassland with a strong hebe component (their host plant), but they were extremely difficult to catch in my hand net. Still I managed to get two for photography, which I was thrilled about. Absolute stunners!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 11:03 AM NZDT

Περιγραφή

By day. Damp tussockland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 11:03 AM NZDT

Περιγραφή

By day. Damp tussockland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 11:22 AM NZDT

Περιγραφή

Photographed by day. Damp gullies with rock tors. Damp tussock areas and sphagnum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

webb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 02:01 AM NZDT

Περιγραφή

Attracted to house light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 10:15 PM HST

Περιγραφή

Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenschist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 03:20 PM NZDT

Περιγραφή

inside house

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 11:30 PM NZDT

Περιγραφή

Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 11:30 PM NZDT

Περιγραφή

Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 09:22 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:55 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 09:55 PM HST

Περιγραφή

I see this Helastia quite a bit, but can't narrow it down to species with any confidence. Drawn to light. Nice little evening on the Kyeburn/pig-route road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 09:52 PM HST

Περιγραφή

Maybe.... Drawn to light. Nice little evening on the Kyeburn/pig-route road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 10:41 PM NZDT

Περιγραφή

Beautiful moth! Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 07:43 PM NZDT

Περιγραφή

Species (even genus) may well be wrong, but I've given it a go and hoping the experts can shed some light. Caught in a net in tussock land at 1,350 metres in the late afternoon. Photographed carefully under a clear plastic lid (refused to open wings) and then released unharmed to flutter off into the sunset.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 10:35 PM HST

Περιγραφή

Mothing it up with Alf @webb. Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 10:04 PM HST

Περιγραφή

Mothing it up with Alf @webb. Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 12:34 AM HST

Περιγραφή

Mothing it up with Alf @webb. Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 12:00 AM HST

Περιγραφή

Mothing it up with Alf @webb. Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 11:56 PM HST

Περιγραφή

Mothing it up with Alf @webb. Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 10:07 PM HST

Περιγραφή

Mothing it up with Alf @webb. Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 11:16 PM NZDT

Περιγραφή

Unsure of ID? Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 04:19 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 11:16 PM NZDT

Περιγραφή

Very cool! Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 11:41 PM NZDT

Περιγραφή

Attracted to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 10:10 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 10:58 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 11:24 PM HST

Περιγραφή

Two warm (16 degrees), mild, cloudy nights at Mokomoko Drylands Sanctuary near Alexandra. Some moths also caught by day opportunistically with a hand net.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 12:07 AM HST

Περιγραφή

Two warm (16 degrees), mild, cloudy nights at Mokomoko Drylands Sanctuary near Alexandra. Some moths also caught by day opportunistically with a hand net.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 10:18 AM NZDT

Περιγραφή

This morning during heavy rain, inside the house, behind the window... Not seen this species before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpnavest

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 12:18 PM NZDT

Περιγραφή

moth trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 10:37 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 10:01 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 10:40 PM NZDT

Περιγραφή

I believe this is a different, second, individual e.g. clear double white spot on centre of left wing...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 09:41 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 11:17 PM NZDT

Περιγραφή

An interesting one. I struggled to find an ID for it. One night lighting. Cool, calm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 10:57 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 11:30 PM NZDT

Περιγραφή

Not sure, but the closest thing looks wise I could find. One night moth lighting. Calm, mild. Please correct any IDs that you feel are incorrect. I've had my best stab at them. Cheers, Carey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 08:52 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 04:29 PM NZDT

Περιγραφή

numerous, hovering around black mould on beech trees. Tinea accusitrix, astraea, or something else?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 09:31 PM HST

Περιγραφή

1190 metres, Dunstan Mts, Night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 09:12 PM HST

Περιγραφή

1190 metres, Northern Dunstan Mts. Night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 09:07 PM HST

Περιγραφή

1,300 metres. Northern Saint Bathans Range. Brief night survey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 09:55 PM HST

Περιγραφή

1190 metres, Northern Dunstan Mts. Night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 09:05 PM HST

Περιγραφή

1,300 metres. Northern Dunstan Range. Brief night survey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 10:31 PM HST

Περιγραφή

1190 metres, northern Dunstan Mts. Night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 09:43 PM NZDT

Περιγραφή

Moth, with raised bumps on back.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:20 PM HST

Περιγραφή

Gotta love that fluffy head!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:47 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:40 PM HST

Περιγραφή

Guess. Mild night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:10 PM HST

Περιγραφή

Guess, mild night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiew

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 04:06 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:41 PM HST

Περιγραφή

Caught by day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenschist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:59 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey_knox_southern_scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 01:24 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:53 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenwallace

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:14 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 08:41 PM NZDT

Περιγραφή

I. insignis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam527

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 03:13 PM UTC

Τόπος

One Tree Hill (Google, OSM)

Περιγραφή

Around 25 individuals darting around bare soil next to Urtica urens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 08:48 PM NZDT

Περιγραφή

First time that I had two of these moths at the same light at the same time. This was the first one to arrive...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 08:53 PM NZDT

Περιγραφή

Moth.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

duncanross

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 02:17 PM NZDT

Περιγραφή

Small grub in a gall formed from the flower of Coprosma propinqua.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 10:11 AM NZST

Περιγραφή

@leonperrie very rare around Dunedin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 10:11 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanross

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 01:15 PM NZST

Περιγραφή

The 4 byaaaaaap calls

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 03:44 PM NZST

Περιγραφή

Caught in a Heath trap.