Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 09:28 PM NZDT

Περιγραφή

Does anyone recognise this moth? I am not familiar with it and can't find a solid match.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

a-j

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 05:45 PM NZDT

Περιγραφή

Extraordinarily well camouflaged caterpillar sitting in the middle of a flower on a Rata x Pohutukawa hybrid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 12:11 AM NZDT

Περιγραφή

Overlays in an image editor look better for this than I. lithias which seemed like the other candidate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 11:27 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 11:14 PM NZDT

Περιγραφή

https://oldwww.landcareresearch.co.nz/__data/assets/image/0019/11674/pasiphila_malachita_f2.jpg

the strong pattern and the blue-green scales are what do it for me

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siobhanleachman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 02:48 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 06:41 PM NZDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρτιοδάκτυλα (Τάξη Artiodactyla)

Παρατηρητής

nichkelly

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Clutha, NZ-OT, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Longest of the two vertebrae (?) is ~ 31cm wide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 12:31 AM NZDT

Περιγραφή

Delighted to see my first one of these in Oteake Conservation Park. When you see that unmistakable flash of pink arriving at the light it really gets the heart racing every time!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Ruapehu, NZ-MW, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 12:32 AM NZDT

Περιγραφή

Lastly, my favourite from the night. I think this could be Meterana tetrachroa! Certainly, doesn't look like plena. Delighted to see this. There was a lot of small-leaved Olearia shrubs which I believe is the host plant for them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 11:28 PM NZDT

Περιγραφή

This looks like the same undescribed Austrocidaria (that looks like / is related to A. lithurga) that I recorded a few days earlier near Devil River Peak (Kahurangi NP). Assuming correct, that would infer a reasonably wide distribution and this site is much lower elevation and right beside the main road - so very accessible if anyone needs to collect a specimen for taxonomic description at some stage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 09:36 PM NZDT

Περιγραφή

Interested in this one. I spent over an hour trying to match it to no avail! (sigh....). In terms of moth uploads, I am currently 16 days (and A LOT of moths!) behind real-time. Only my 3rd day at home this December. So... we are still on my way up to Kahurangi National Park. Here is an interesting batch from a night at Lake Rotoroa (Nelson Lakes) in the beech forest and adjoining shrubland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 10:25 AM NZDT

Τόπος

Okuku, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 07:31 AM NZDT

Περιγραφή

The story behind the observation: Camping at a small tarn north-east of Devil River Peak, I noticed these fast-moving 'bright orange blurs'. In sunny weather, they would rarely settle. Constantly fluttering around, zipping left and right at 'break-neck speed', and occasionally just hitting the air and 'shooting-off' - until completely out of sight. I thought that they were probably this species, or perhaps a moth in the genus Metacrias. After three nights at this tarn, we ascended Devil River Peak before a long, challenging, and arduous 9-hour tramp through steep bluffs and boulders to a tarn east of Peak 1645 in the Anatoki Range. About one hour before we reached our campsite by the tarn, these 'orange-blurs' reappeared. I had my heavy tramping bag on my back and was 'pretty stuffed' after a long day's tramping and navigating bluffs, screes, dense scrub, and tors. Tempting as these 'orange-blurs' were, I could barely muster the energy to keep walking, let alone get my hand-net out of my pack, run after, and catch one! In addition, the terrain was extremely gnarly. Deep boulderfield, steep screes, and dense scrub. Running after one would have been treacherous, ankle-breaking stuff. I watched them with interest for a half hour whilst I continued my tramp. They were buzzing about, flitting left 5 metres, then right 10 metres. Never sitting still for more than half a second, then disappearing out of sight - just like the ones I saw near Devil River Peak. Later in the afternoon, just before 6 pm, I noticed that their behavior changed a little. Some of them starting landing in the vegetation more often, buzzing about in the foliage a bit. Observing this, I thought once I get to the campsite I will put my pack down, have a quick break, and then get my net out and try and catch one. It will be easier without a week's food and shelter on my back! Well..., as it turns out, I didn't have to do that! Only 200 metres before our camp site, an 'orange blur' lands in a very small (10 cm high) prostrate snow totara shrub a few metres in front of me. I notice that the moth gets a little tangled up in the foliage and branches. This is my chance! Quickly, I drop my pack and whip off my sunhat, slamming it over the moth in a cupped manner - so as not to squish it. To my amazement, I actually manage to catch a Declana glacialis in my hat! I carefully transfer the beautiful creature into a plastic container and take it the final few hundred metres to our campsite. After a sit down and a coffee, I set my tent up and photograph the moth on white paper (and a near-by pretty rock) within the safe confines of my tent - where I know it cannot escape my camera clicks! After a few dozen snaps I am done, and the moth is free to go. I release it back about where it was found and return to camp for some dinner and a well-earned rest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar_dove

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:08 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhondabillington

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2022 02:34 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 10:49 PM NZDT

Περιγραφή

high up, out of reach...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 03:34 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 10:59 PM NZDT

Περιγραφή

Very faded - so I wasn't sure which Tatosoma sp. Remaining 36 obs from Varley's Hill, Otago Peninsula. Moths L-Z

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 08:14 AM NZDT

Περιγραφή

caught in a Heath trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:40 PM NZDT

Περιγραφή

Remaining 36 obs from Varley's Hill, Otago Peninsula. Moths L-Z

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 11:10 PM NZDT

Περιγραφή

Small batch from Naseby Forest a few weeks back

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 10:50 PM NZDT

Περιγραφή

Dark noctuid flying in front of the window (at light). Did not settle. Glad I got some confirmative photos. A local favourite of mine!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 10:49 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 11:06 PM NZDT

Περιγραφή

Drawn to light. Very busy night at Falls Dam. Lot's of interesting moths amongst the 1,000 porinas! Splitting the upload into manageable batches over this week.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 10:45 PM NZDT

Περιγραφή

Couldn't figure out what this moth is with any confidence. Three individuals uploaded separately of the same thing; I think. Drawn to light. Very busy night at Falls Dam. Lot's of interesting moths amongst the 1,000 porinas! Splitting the upload into manageable batches over this week.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 09:52 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 04:29 PM NZDT

Περιγραφή

Drawn to light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 09:13 PM NZDT

Περιγραφή

ID is based on no white marginal line on underside of the hindwings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 10:18 PM NZDT

Περιγραφή

These Physeticas do not look like the usual phricias I see and caught me eye immediately. I think they might be Physetica sequens. I see sequens is more common in the North Island but there are records from the Kakanui Mountains (close to this site), Lindis, and southern lakes areas. These ones are similar looking to this observation: https://www.inaturalist.org/observations/103144587.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 08:35 PM NZDT

Περιγραφή

Two nights at Rakeahua Hut on the southern circuit, central Stewart Island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 09:51 PM NZDT

Περιγραφή

Two nights at Rakeahua Hut on the southern circuit, central Stewart Island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 09:09 PM NZDT

Περιγραφή

Two nights at Rakeahua Hut on the southern circuit, central Stewart Island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 07:11 AM NZDT

Περιγραφή

First with photo obs on inat to go with Brian's 4 without photo obs (3 from Southland). Drawn to light at Rakeahua Hut on the southern circuit, Stewart Island.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 11:08 PM NZDT

Περιγραφή

Maybe! Three nights at the Mamaku Sanctuary on Rakiura. Moths found on the predator-proof fence, in trhe forest, or drwan to UV kights placed on trhe fence overlooking the forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 10:54 AM NZDT

Περιγραφή

Day flying. Difficult to capture and photograph. Saw several launching off rock tors.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolphinonkeys

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 08:12 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 08:02 AM NZDT

Περιγραφή

Caterpillar found in Muehlenbeckia complexa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 10:50 PM NZDT

Περιγραφή

On one of my Olearia hectorii...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:02 PM NZDT

Περιγραφή

Cold night (7 degrees) in the Catlins, but a few things turned up

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robingrace

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 11:39 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 10:00 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 09:58 PM NZDT

Περιγραφή

Not sure, but interested to know. This tree was covered in 100s of moths. Mostly Declana floccossa, Pseudocoremia (2 sp.), slender owlet moth, Pyrogotis plagiatana, and several species of Ichneutica.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 02:56 PM NZST

Περιγραφή

I can't find a match for this one. Crawling around photographing small moths in situ by the Dam. Diasemia grammalis were numerous - over 20 seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crellow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Length c. 6 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 09:42 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 12:44 PM NZST

Περιγραφή

Short trip out to have a look at the salty moth reserve near Patearoa on a sunny day. I was delighted to record two new species that I had not photographed to date.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 12:54 PM NZST

Περιγραφή

Short trip out to have a look at the salty moth reserve near Patearoa on a sunny day. I was delighted to record two new species that I had not photographed to date.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 05:08 PM NZST

Περιγραφή

Day-flying in damp tussockland. Saw several, but only managed to net one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustinlamont

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 11:18 PM NZST

Περιγραφή

Damn near the only moth seen all weekend

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:23 PM NZST

Περιγραφή

Unusual small crayfish-like moths all found inside Muehlenbeckia complexa shrubs. I can't find a match easily.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:25 PM NZST

Περιγραφή

Unusual small crayfish-like moths all found inside Muehlenbeckia complexa shrubs. I can't find a match easily.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yarrapenguin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 12:41 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 11:33 AM NZST

Περιγραφή

Outside my office window at midday. Half the size of Lepidoscia heliochares, and different pattern and coloration.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 03:14 AM NZST

Περιγραφή

Probably.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

webb

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 02:34 PM NZST

Περιγραφή

In the garden during the day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma_brockes

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 09:08 PM NZST

Τόπος

Dairy Flat (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to the light at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 02:32 PM NZST

Περιγραφή

Batrachedra?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 09:37 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 09:15 PM NZST

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 06:50 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 10:16 PM NZST
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 11:41 AM NZST

Περιγραφή

caught in a pitfall trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 10:16 PM NZST

Περιγραφή

Bit of a guess. Can't id it. What is it?
Second photo (I think) is same moth. Immediately flew off with flash and was found on another part of wall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 09:55 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddy18

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 10:39 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:30 PM NZST

Περιγραφή

Very silvery! Stunning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 11:18 AM NZST

Περιγραφή

ID suggested by iNaturalist. Just spotted this tiny moth walking on the outside of my office window (at 2 degrees celcius). Have never seen this moth before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 10:56 AM NZST

Τόπος

Park Terrace (Google, OSM)

Περιγραφή

Caterpillar found on Lemonwood 28 May.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 10:28 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 09:44 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 12:06 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanross

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 10:32 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncanross

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 01:38 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 11:13 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloyd_esler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

top right. On Mount Hamilton

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 11:46 PM NZST

Περιγραφή

Attracted to outside light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 09:50 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 08:34 PM HST

Περιγραφή

Or at least this genus???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 05:41 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 03:11 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 10:15 PM HST

Περιγραφή

Final batch of moths from a night in the Catlins in March. Drawn to light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 09:08 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 09:11 PM HST

Περιγραφή

A few more moths drawn to light in the Sinbad Gully

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanhunt

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 10:27 PM NZDT

Περιγραφή

?
Fairly large moth. 3cm maybe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 04:10 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 10:17 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 07:57 PM HST

Περιγραφή

Making a start on a large batch from the upper Sinbad Gully, Fiordland. Drawn to light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 08:02 PM HST

Περιγραφή

Making a start on a large batch from the upper Sinbad Gully, Fiordland. Drawn to light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 10:27 PM HST

Περιγραφή

Making a start on a large batch from the upper Sinbad Gully, Fiordland. Drawn to light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 11:02 PM NZDT

Περιγραφή

one of three in small, 2 m kowhai... 1/3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 11:11 AM NZDT

Περιγραφή

Udea notata?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 07:37 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 05:10 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 06:27 PM HST

Περιγραφή

Day-flying on wetlands. Very small. Two individuals pictured. Burgan skink monitoring in a remote part of the Lammermoor Range provided good opportunities for a little mothing. First of 3 uploads. Moths starting with 'A' (lots of moths seem to start with 'A').

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 10:50 PM HST

Περιγραφή

Burgan skink monitoring in a remote part of the Lammermoor Range provided good opportunities for a little mothing. First of 3 uploads. Moths starting with 'A' (lots of moths seem to start with 'A'). Drawn to light. One night there were at least 12 of them buzzing around the light. Absolute scenes!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 08:24 PM HST

Περιγραφή

Drawn to light. Burgan skink monitoring in a remote part of the Lammermoor Range provided good opportunities for a little mothing. First of 3 uploads. Moths starting with 'A' (lots of moths seem to start with 'A').

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 02:33 PM HST

Περιγραφή

Day-flying on wetlands. Burgan skink monitoring in a remote part of the Lammermoor Range provided good opportunities for a little mothing. First of 3 uploads. Moths starting with 'A' (lots of moths seem to start with 'A').