Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2015 12:39 PM CDT

Τόπος

Tepatitlan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 03:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2017 12:27 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 11:53 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2014

Περιγραφή

Zopilote tomando el sol del amanecer, dejó que me acercara hasta a 4 m. de él y luego se lanzó al vuelo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράκι Του Κούπερ (Accipiter cooperii)

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2016

Τόπος

Jalisco, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Ave muerta por colisión que quedó tirada a un lado de su presa.
Ver nota:
http://conabio.inaturalist.org/journal/ingyl_13_mazatl/5186

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2013

Τόπος

Huisquilco, Jal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

Jalisco, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2014

Τόπος

Huisquilco, Jal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2014

Τόπος

Huisquilco, Jal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2015

Περιγραφή

Aura con golpe de bala en parte dorsal, débil y muy dócil, se trató la herida y se liberó en campo abierto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2014

Τόπος

Huisquilco, Jal (Google, OSM)

Περιγραφή

en el pueblo le llaman talardillo

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2014

Τόπος

Huisquilco, Jal (Google, OSM)