Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleasethetrees

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 05:54 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriskill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2018 12:00 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Mixed diatoms found within clump of Cladophora sp. washed nearshore Lake Michigan: Tabellaria species (golden chains linked at corners), Cocconeis (circular), Gomphonema or rhicosphenia (curved brown), Navicula or Synedra sp (boat shaped pennates). 40x magnification.