Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonderrambler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 11:17 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smmckee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 12:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Mohican State Park

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

kylecanan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 08:00 ΠΜ EST

Περιγραφή

Lichen?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonderrambler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 10:11 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 11:23 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Planted

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botany08

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talon10

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 01:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Enormous

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

chia

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 12:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klips

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 01:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joey433

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 07:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danstiver

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 02:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 04:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found this stash of bodies

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

chadohiobirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:15 ΠΜ EST

Περιγραφή

More specific ID appreciated if possible.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

chia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 11:07 ΠΜ EST

Περιγραφή

the black growths with orange inside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:01 ΜΜ EST

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmanc1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 12:32 ΜΜ EST

Περιγραφή

Purplish fungus growing on dead tree branch in winter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie_38

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 09:31 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_nutcase

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 12:05 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smmckee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Because S. multifidum is listed as “endangered” in Ohio, Sceptridiums are confusing, and S. multifidum is variable, here is my reasoning for the ID– note the large, robust, broadly triangular, highly divided blade with relatively short, blunt, fairly uniform segments; the nearly entire margins and the blade remaining green (not bronzed).
West side of Clearfork Reservoir, Richland Co, OH.
Flora of Clearfork Reservoir Project

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

david6962

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccmngr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricknirschl

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)

Παρατηρητής

erb112

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 02:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpdawes

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 06:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμάρανθος (Γένος Amaranthus)

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 07:35 ΜΜ EDT

Τόπος

North Bend, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athanasiuslloyd

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 02:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbrbateson

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobyshaya

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 11:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie_38

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:38 ΜΜ EDT

Τόπος

Kendall Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός (Γένος Fraxinus)

Παρατηρητής

azornoutdoors

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john2337

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 02:50 ΜΜ EDT

Τόπος

Ontario (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsvolt

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 03:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Help appreciated!
iNat is guessing all over the place. I chose a taxon where the top suggestions meet - just for a starting place.
I'm also quite curious about the little pinkish/ orangeish blobs (best seen in photo 1). I didn't see them well at the time, and now I wonder if they're part of the fungus or some kind of larvae...
Update: went back the next day and took more photos. The blobs didn't move, so I assume that they're part of the fungus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Interesting the way this had broken out in patches.
iNat wqas pretty sure Rigidoporus for the first photo and had various suggestions for the others. One frequent suggestion was Northern Tooth.
I decided to stay where the various suggestions meet. Could still be wrong.
Help appreciated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

iNat has various guesses. They all come back to this. I don't know enough about fungi to sort it out.
Help appreciated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_j_allison

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 10:02 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 10:41 ΠΜ EST

Περιγραφή

8-9 feet circumference, looks completely untouched by EAB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wappo_pete

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Accepted iNat's pretty sure because I didn't know and it looked reasonable.
I'm not certain that these are all the same species. They were all growing on the same log.
Help appreciated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roamingthewoods

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laddercorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 12:24 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very pale blue. Looks whiter in the photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbrbateson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Covered in moss - maybe another fungus too

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_treasure_hunter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 11:07 ΠΜ EDT

Τόπος

Mohican State Park (Google, OSM)
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

levi115

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 09:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streetb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 03:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This mushroom blows my mind. Pretty sure it’s naturally occurring.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie_38

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 02:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whateverwatcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Accepted iNat's pretty sure because I don't know. Help appreciated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

If this is correct it'll be a fourth population for Ohio!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwosborn

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 10:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilywages

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 06:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanyguy

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 08:40 ΠΜ EDT

Τόπος

Oxford, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanyguy

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 08:46 ΠΜ EDT

Τόπος

Oxford, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanyguy

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 03:48 ΜΜ EDT

Τόπος

Oxford, OH, US (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

gdoll1010

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 03:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

@cladoniachris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 01:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Roots coming from vine, about 2 feet off the ground

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel1430

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 01:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botany08

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phonephone

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 05:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rundo

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 09:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-cpoling

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

@rcurtis at SC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shroomdan

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 09:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksnyc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2016 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cuyahogah2o

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 12:03 ΜΜ EST

Τόπος

Homerville, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cuyahogah2o

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 11:55 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeantaddie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 04:07 ΜΜ EDT