Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 04:50 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

With eggsac under stone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 12:06 PM GMT

Τόπος

West Yorkshire, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 12:48 PM GMT

Περιγραφή

This mother is helping her pup molt.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρικοποντικός (Apodemus flavicollis)

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught indoors.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 03:31 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milodoingstuff

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 05:21 PM BST

Τόπος

Oxshott (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milodoingstuff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:04 PM BST

Τόπος

Oxshott (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in sheep-grazed pasture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:32 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:40 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 01:00 PM CEST

Τόπος

West Yorkshire, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Early instar nymph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 12:09 PM CEST

Τόπος

Wakefield, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:43 PM CEST

Τόπος

Dewsbury, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Ovipositing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 03:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 03:27 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:52 PM CEST

Περιγραφή

Being parasitized by several types of mites

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 12:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 03:53 PM CEST

Περιγραφή

Thanks @philipmarkosso for ID assistance

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Eggs laid in Pinus sylvestris needles (plus female).
Larvae which hatched from these eggs shown here https://www.inaturalist.org/observations/89473983

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 10:38 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 03:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Mating pair.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 01:29 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Roosting in outbuilding.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 12:27 PM CEST

Περιγραφή

Just a guess on the ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 04:46 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to FUN lure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 12:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 11:55 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 11:12 AM CEST

Περιγραφή

This is a very small, black moth fluttering at ground level.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 03:41 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 11:22 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 02:42 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 02:57 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 03:35 PM CET

Περιγραφή

Note the tiny fly/wasp on the left-hand edge of the wing towards the head.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgmoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2009 01:08 PM CEST

Τόπος

Héron, Belgique (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 03:30 PM CEST

Περιγραφή

Eating a small fly

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisbirlenbach

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 03:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlync

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 07:45 AM AEDT

Τόπος

Hillvue (Google, OSM)

Περιγραφή

Wing span 85mm at rest.
Been trapped inside the house for a number of days, caught and ready for release outside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranierop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2008 04:21 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 12:29 PM CET

Περιγραφή

After a heavy rain

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 10:45 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 12:17 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Leafspot on Viscum album.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

On chrysalis of Small White.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in cut hay.
7mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 12:16 AM CEST

Τόπος

Great Bookham, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 02:10 AM CEST

Τόπος

Surrey, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 02:52 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Small fly blowing a bubble.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Swept from Alnus glutinosa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 10:23 AM CEST

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχεροντία Η Άτροπος (Acherontia atropos)

Παρατηρητής

richardjaybee

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 10:46 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 08:46 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 10:10 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 03:08 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 09:49 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 09:56 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Caterpillar feeding on Rosa canina.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 11:02 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 02:55 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Egg on Cardamine pratensis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Sleeping attached to end of Pine needle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 02:06 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Emerged indoors from a potted Narcissus tazetta.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen54

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 03:49 PM BST

Τόπος

Huesca, Spain (Google, OSM)

Περιγραφή

Should be Melitaea celadussa ( southern Heath Fritillary )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 10:10 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brittlestem

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2018 10:58 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 03:14 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Didn't expect to find a snake on Boxing Day, not even a dead one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardjaybee

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2010 02:11 PM BST

Τόπος

Bletchingley, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 09:51 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Πασχαλίτσα (Eresus kollari)

Παρατηρητής

nichor

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2009 06:47 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατική Σφήκα (Vespa velutina)

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 12:36 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 01:27 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 04:04 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 01:34 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 02:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Still from trailcam video.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 02:37 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 03:11 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 04:13 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 06:56 PM CEST

Περιγραφή

This fly was about 20mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 02:27 PM CEST

Περιγραφή

Whilst sitting on a dirt road, this fell near me. I assumed it was a seed of some kind until it started jumping around. I don't know what is in it, but it was very active.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 12:44 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 11:48 PM CEST