Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to pheromone lure (FUN).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

On Alnus glutinosa catkins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Legspan c.3cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jomackisack

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 06:28 ΜΜ BST

Περιγραφή

On birch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Caterpillar on Ash trunk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught in moth trap.
Acleris emargana?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught in moth trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 04:50 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

With eggsac under stone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 12:06 ΜΜ GMT

Τόπος

West Yorkshire, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 12:48 ΜΜ GMT

Περιγραφή

This mother is helping her pup molt.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρικοποντικός (Apodemus flavicollis)

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught indoors.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 03:31 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milo_hr

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 05:21 ΜΜ BST

Τόπος

Oxshott (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milo_hr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 01:04 ΜΜ BST

Τόπος

Oxshott (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in sheep-grazed pasture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:32 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:40 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 01:00 ΜΜ CEST

Τόπος

West Yorkshire, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Early instar nymph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 12:09 ΜΜ CEST

Τόπος

Wakefield, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:43 ΜΜ CEST

Τόπος

Dewsbury, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλική Λιβελούλα (Anax imperator)

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Ovipositing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 03:20 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 03:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:52 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Being parasitized by several types of mites

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 12:38 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 03:53 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Thanks @philipmarkosso for ID assistance

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Eggs laid in Pinus sylvestris needles (plus female).
Larvae which hatched from these eggs shown here https://www.inaturalist.org/observations/89473983

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 10:38 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 03:25 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Mating pair.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 01:29 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Roosting in outbuilding.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 12:27 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Just a guess on the ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 04:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to FUN lure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 12:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 11:55 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 11:12 ΠΜ CEST

Περιγραφή

This is a very small, black moth fluttering at ground level.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 03:41 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 11:22 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 02:42 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 02:57 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2021 03:35 ΜΜ CET

Περιγραφή

Note the tiny fly/wasp on the left-hand edge of the wing towards the head.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgmoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2009 01:08 ΜΜ CEST

Τόπος

Héron, Belgique (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 03:30 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Eating a small fly

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisbirlenbach

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 03:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlync

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 07:45 ΠΜ AEDT

Τόπος

Hillvue (Google, OSM)

Περιγραφή

Wing span 85mm at rest.
Been trapped inside the house for a number of days, caught and ready for release outside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranierop

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2008 04:21 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 12:29 ΜΜ CET

Περιγραφή

After a heavy rain

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 10:45 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 12:17 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Leafspot on Viscum album.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

On chrysalis of Small White.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in cut hay.
7mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 12:16 ΠΜ CEST

Τόπος

Great Bookham, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 02:10 ΠΜ CEST

Τόπος

Surrey, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 02:52 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Small fly blowing a bubble.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Swept from Alnus glutinosa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 10:23 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχεροντία Η Άτροπος (Acherontia atropos)

Παρατηρητής

richardjaybee

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 10:46 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 08:46 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 10:10 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 03:08 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 09:49 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 09:56 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Caterpillar feeding on Rosa canina.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 11:02 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 02:55 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Egg on Cardamine pratensis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Sleeping attached to end of Pine needle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 02:06 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Emerged indoors from a potted Narcissus tazetta.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen54

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 03:49 ΜΜ BST

Τόπος

Huesca, Spain (Google, OSM)

Περιγραφή

Should be Melitaea celadussa ( southern Heath Fritillary )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 10:10 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brittlestem

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2018 10:58 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 03:14 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Didn't expect to find a snake on Boxing Day, not even a dead one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardjaybee

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2010 02:11 ΜΜ BST

Τόπος

Bletchingley, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2019 09:51 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Πασχαλίτσα (Eresus kollari)

Παρατηρητής

nichor

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2009 06:47 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατική Σφήκα (Vespa velutina)

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 12:36 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 01:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 04:04 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 01:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mishanook

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 02:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Still from trailcam video.