Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 02:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marknewton

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 08:36 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widebrownland

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 03:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:33 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomadcam

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 03:53 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Approx 6mm in length. Very placid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruckels

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 10:00 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioshots_jm

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 09:12 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 03:15 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pastavazoo

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 05:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 02:25 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Undescribed. Last two pics showing habitat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioshots_jm

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 12:00 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 01:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cryptants

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 11:16 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Podomyrma turneri group, probably the same as https://www.antweb.org/bigPicture.do?name=casent0922819&shot=p&number=1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 09:49 ΠΜ AEST

Τόπος

Graceville Parks (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 04:42 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 09:03 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 09:57 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sand1slasher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 02:46 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 02:31 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Nesting in swollen Psydrax odorata(?) stems. This is the first time I've seen these hollows used by ants, despite checking many plants.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 12:38 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 07:59 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jade_blacker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 01:06 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratandpallet

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:05 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Definitely a spiny ant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 07:46 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jontysandshoes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2013 02:55 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 01:43 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Photographing inverts on the Freshwater Track in Cooloola National Park, Qld.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 12:15 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 08:11 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 06:00 ΠΜ AEST

Τόπος

Westridge Outlook (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim1007

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 11:43 ΠΜ AEST