Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 04:39 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjanicke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincenzo_zanini

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 03:50 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernie-l

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 09:36 AM AEDT

Περιγραφή

On Xanthorrhoea australis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aussiecreature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2017 12:07 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entom2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2013 10:09 PM AEDT

Περιγραφή

This specimen was found on Acacia burkittii which is one of its natural adult host plants, but was photographed on the leaf of a Eucalyptus sp. The location represents the first record of this species in New South Wales, and is an easterly geospatial range extension.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evievirens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2011 10:02 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

normfarmerimagesau

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 04:37 PM AEDT

Περιγραφή

I took this image as the bee was feeding in my garden on I took this on my Corymbia ficifolia 'Wildfire"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lancelot239

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 05:32 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntingforparadise

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 08:22 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regnans

Ημερομηνία

Μάρτιος 2014

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Unknown species

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spigspid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018 10:38 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

costa53

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2013

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Περιγραφή

NUMBAT!!! @aliciasmith look what I found!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

Observed in 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 09:16 AM AWST

Περιγραφή

Found in pit-fall trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 07:00 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 02:58 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 03:28 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 03:59 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 05:45 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2019 01:54 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 08:20 AM AWST

Περιγραφή

On stairs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 11:44 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 10:15 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 12:05 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 03:27 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 02:44 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 05:08 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 05:10 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 05:39 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 12:33 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 01:00 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 02:31 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 02:44 PM AWST

Περιγραφή

On flowering Spyridium globulosum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020

Τόπος

Gingin, AU-WA, AU (Google, OSM)