Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanmazzeo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 03:43 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruno_guilhon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 05:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paroxista

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 03:11 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin-acosta

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 11:10 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroivosimoes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2007

Περιγραφή

Cercosaura ocellata found in the morning among the leaf litter in a terra-firme forest remnant near the city of Novo Aripuanã.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramarese

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 06:12 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guih28

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 04:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurazo_okada

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2013 11:54 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelmrosa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 07:36 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelmrosa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:08 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaviomendes

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 06:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaviomendes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 07:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brutledge

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 08:45 ΠΜ -06

Τόπος

Santa Cruz (Google, OSM)