Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlyapril

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 07:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tnolan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 07:00 ΜΜ EDT

Τόπος

Delran, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Bird song, with a cardinal chripping in the background

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gasperinbio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 05:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john8

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 05:44 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Mount Rushmore National Memorial, Keystone, Pennington Co., SD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john8

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:12 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Edness K. Wilkins State Park, Evansville, Natrona Co., WY

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john8

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 05:08 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Mount Rushmore National Memorial, Keystone, Pennington Co., SD

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

john8

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 10:34 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Big Badlands Overlook, Badlands National Park, Jackson Co., SD

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saucegandhi

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 01:59 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saucegandhi

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 09:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saucegandhi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2019 02:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgruen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο (Γένος Limonium)

Παρατηρητής

gluesenkamp

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2016 06:09 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

timmyd123

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2019 08:42 ΠΜ PST