Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tree_gia

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 08:22 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachotorres

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 06:40 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudianavarronavarro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2005 02:00 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kowalske-ecology

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 10:51 ΠΜ -05

Τόπος

Quijos, Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcpi3141

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:45 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alwabybetotourguide

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 03:07 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgkaestner

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:51 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Puya atra

Παρατηρητής

alwabybetotourguide

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 08:27 ΠΜ -04

Τόπος

Yanacachi, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbareschu

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 12:08 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lruacho

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 03:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogbo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:21 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vfarjalla

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 03:56 ΜΜ -03

Περιγραφή

Aechmea sumidourensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilojotage

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2018 09:06 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonioleal

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 01:23 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielkelly

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 10:07 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 08:19 ΠΜ -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejolocha

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 03:38 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 02:25 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 02:40 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timmvondermehden

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 05:06 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 03:00 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexiz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexiz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019 08:57 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louisdesrosiers

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 03:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 08:06 ΜΜ -04

Τόπος

Tapacarí, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kabirbosques

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 10:30 ΠΜ -05

Τόπος

Cuenca, EC-AZ, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermes

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 11:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 12:49 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 01:15 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

till_

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 09:29 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipezambrano13

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 12:38 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phinaea

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 02:36 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ammartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameskamstra

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravenlake

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Magdalena, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

San Lorenzo Ridge, side of road; inflorescence decumbent

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicabock

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 11:49 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonpleizier

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2016 10:03 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 08:08 ΜΜ -04

Τόπος

Florida, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_fernando

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 11:14 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amar16

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 06:17 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amar16

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 11:28 ΜΜ -05

Τόπος

San Lucas, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrainfreire

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 10:58 ΠΜ -05

Τόπος

Zamora, EC-ZC, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

restringham

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 07:40 ΠΜ EDT

Τόπος

Corkscrew, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_mainardi

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 10:06 ΠΜ -05

Τόπος

Sabanilla, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zipactli

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 09:31 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 10:50 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 11:29 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 09:48 ΠΜ -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsbonfa

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 07:24 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 08:41 ΠΜ -05

Τόπος

Saraguro, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 03:34 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huracan

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2015 10:59 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoamaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 12:24 ΜΜ -05

Περιγραφή

Colectada e identificada por el profesor Julio Betancur

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 10:34 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edison10

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 03:41 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelina_batista

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 10:22 ΠΜ EST

Τόπος

Chicá, Panamá (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ogockman

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

San José, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 09:58 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardfriedman1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020 09:56 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zlange123

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 04:03 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 08:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_michael49

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 10:39 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoamaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 12:45 ΜΜ -05

Περιγραφή

Colectada e identificada por el profesor Julio Betancur

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

challenguate

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 04:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeniffer_janely

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 09:57 ΜΜ -05

Τόπος

Zumba (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_macedo_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 05:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jossgv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 05:06 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

encyclia83

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geroherdez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2019 11:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coletoobservador

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019 10:35 ΠΜ CDT

Περιγραφή

gallinita?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramon_d

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 12:32 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanc_munoz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 12:42 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 11:57 ΠΜ -05

Τόπος

Pachitea, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kabirbosques

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 01:16 ΜΜ -05

Τόπος

Cuenca, EC-AZ, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:13 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 09:37 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeniffer_janely

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 04:20 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 10:28 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 01:02 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 10:32 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pecosvalleydiamond

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2006

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pecosvalleydiamond

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2006

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alishasoni

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2023 05:07 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickmoore91

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 04:03 ΜΜ -05

Τόπος

Macara, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pecosvalleydiamond

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2006

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoluiz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 11:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guy23

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:58 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argenis2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 03:58 ΜΜ UTC

Τόπος

Huertas, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriamb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:00 ΠΜ UTC

Τόπος

Huertas, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriamb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:59 ΜΜ UTC

Τόπος

Huertas, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcristina00

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 04:57 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior84

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 09:00 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indeboy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 11:07 ΠΜ EST

Τόπος

Chame, Panama (Google, OSM)

Περιγραφή

High elevation in Chame, Panama. Cool and very damp. location, growing on a tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agujaceratops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 12:36 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfgz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 08:35 ΠΜ -05