Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 07:38 ΠΜ MST

Περιγραφή

about 13 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinstarr

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 09:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 09:13 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 11:46 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 11:36 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 09:39 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniogiudici

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 08:42 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:15 ΠΜ +07

Περιγραφή

Orange hindwing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 11:40 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 10:02 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 09:56 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 08:30 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrycordenos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 10:11 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natthaphat

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 09:23 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2019 02:18 ΜΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 10:26 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2003 05:35 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

willem9

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:22 ΜΜ MST

Τόπος

Boulder, CO, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamynweil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 10:52 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

dplawrance

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 07:49 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedsevers

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Foraging for prey in patch of buffalo gourds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbowser

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2016 11:32 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Του Abert (Sciurus aberti)

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 04:37 ΜΜ MDT

Περιγραφή

See https://www.inaturalist.org/observations/807098 for another ear-tuft-less Abert's

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedsevers

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpposton

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:19 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisamason

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 12:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzybko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 12:34 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Found on Salix spp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamien

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 01:24 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 02:08 ΜΜ +11

Περιγραφή

@ozzicada Apparently rental properties are in short supply!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 11:21 ΠΜ +07

Περιγραφή

Hind legs missing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2021 11:08 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 09:19 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 05:21 ΜΜ UTC

Τόπος

Wassa Garden House (Google, OSM)

Περιγραφή

Distinctive grey stripe on the side

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmweissburg

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 10:17 ΠΜ MDT

Τόπος

Boone, CO, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 10:01 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 04:47 ΜΜ MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_h

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankwestphal

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 08:40 ΠΜ MDT

Τόπος

Wellington, CO, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidemartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 08:54 ΠΜ MDT

Τόπος

Boulder, CO, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetteaussiemacro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 03:40 ΜΜ HST

Περιγραφή

© Bridgette Gower 2022 Aussie Macro Photos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:25 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Attracted to front porch light at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedsevers

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2016 09:25 ΠΜ MDT

Τόπος

Burlington, CO, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dplawrance

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 08:54 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryan-maltais

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2016 04:51 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_s

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I came across this beautiful bobcat while out birding. She spent some time basking in the sun, some time napping in the shade, and made a brief trip over to the nearby prairie dog colony.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daleatherman

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 09:40 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Found crawling on barkless, fallen pine log within an area burned by the High Park Fire.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 01:41 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natthaphat

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 08:26 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 08:56 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedsevers

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 02:54 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2016 01:28 ΠΜ CEST

Τόπος

Tulln, Österreich (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dplawrance

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 07:00 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedsevers

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 08:36 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybetter

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 09:58 ΜΜ MDT

Τόπος

Pacto, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 11:40 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wordswild

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 10:25 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Home

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 10:18 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryancoloradonativebee

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 05:00 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχωδίνες (Υποοικογένεια Psychodinae)

Παρατηρητής

latimeria-co

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 09:46 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dailyentomologist

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 02:11 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedsevers

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 11:10 ΠΜ MDT

Τόπος

Longmont, CO, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

very pregnant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2019 07:39 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 10:54 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 09:50 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidi_eaton

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2019 11:01 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 08:46 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneepierce

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 09:24 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 12:37 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xpda

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2013 08:51 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 10:42 ΠΜ MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton and Sharon Milito. Thanks, Sharon!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

dplawrance

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2020 08:23 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 02:40 ΜΜ MDT

Περιγραφή

On chokecherry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkmoths

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:54 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 03:29 ΜΜ MDT

Περιγραφή

With Heidi Eaton and Sharon Milito. Thank you, Sharon! Map locations approximated....Spotted by Heidi.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_h

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryancoloradonativebee

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 11:37 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2007 01:45 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judgefudge

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 10:55 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivijayanand

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016 09:01 ΠΜ IST

Περιγραφή

Location: Makunda Christian Hospital, Karimganj District, Assam
Date: 28th April 2016
Equipment: Nikon D800 with Micro-Nikkor 105mm

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkmoths

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 12:29 ΜΜ HKT

Περιγραφή

audio grab from a phone video, one of two resident Crested Serpent Eagle pairs we see. This observation is of one pair and last years' young demarcating territory - flying at the edge of their territory, which they do regularly from December through March around lunchtime if it's sunny weather.
Three very poor quality clipbaord grabs from the phone video added fwiw

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 01:20 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 04:49 ΜΜ HST

Περιγραφή

Caterpillar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenthebird

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2017 06:52 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leejones

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 04:25 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Close up photos will follow soon. Under a thicket of Searsia crenata, S. glauca and S. pendulina. Drab looking from a metre or two away, gorgeous colours up close.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργιόπη (Γένος Argiope)

Παρατηρητής

mmuzzatti23

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 03:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 09:51 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2018 09:25 ΜΜ +08

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ting6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 09:55 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackdogto

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2017 02:08 ΠΜ HKT

Περιγραφή

KY

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesday

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2014 09:32 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 12:46 ΜΜ MST

Περιγραφή

likely M frustrus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019

Τόπος

Chico Basin Ranch (Google, OSM)

Περιγραφή

One of several specimens on small salt pan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 11:20 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2016 03:16 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 09:09 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_h

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 11:42 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Just emerged

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 12:56 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)