Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlshead-wren

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 09:48 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Wild snake next to red pandas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 06:03 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονολαγός (Lepus americanus)

Παρατηρητής

owlshead-wren

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mani_raab

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Burgenland, AT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonjdking

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2014 11:39 ΠΜ EDT

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Complete metamorphosis from nymph to adult form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vwurlod

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2019 11:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horseshoekid

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 11:35 ΠΜ MDT

Τόπος

Eagle Butte Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Sometimes you just gotta mash the shutter for too long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2023 09:04 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akterf

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 01:07 ΠΜ +0545

Τόπος

Khumjung, Nepal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 08:26 ΠΜ CST

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Great-tailed Grackle harassing a Kestrel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeburrell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2011 02:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Netitishi Point (Google, OSM)

Περιγραφή

young individual stuck in tide pond at low tide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlshead-wren

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 04:09 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yb4wild

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ngari, CN-XZ, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcmp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2014 06:46 ΜΜ HST

Περιγραφή

Great Frigatebird (Fregata minor) arriving at nest, San Benedicto Island, Revillagigedo Archipelago Biosphere Reserve (Socorro Islands), Pacific Ocean, Western Mexico, December

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλάσσια Βίδρα (Lontra felina)

Παρατηρητής

matias_saa

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Valparaíso, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Atrapo un piquero juvenil con el cual lucho en el agua durante varios minutos, pero que finalmente logro escapar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmoya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Guanacaste, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

Depredando Lepidochelys olivacea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlifetoursperu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Maynas, PE-LO, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 02:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewcauldwell

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2015 12:23 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 10:44 ΠΜ +01

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlshead-wren

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 03:56 ΜΜ -05

Τόπος

Cuenca, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Being chased by kestrel (?).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlshead-wren

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 04:04 ΜΜ -05

Τόπος

Cuenca, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiana13

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 11:31 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocio_vargas

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 09:47 ΜΜ -05

Τόπος

Aguarico, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roylesafaris

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:23 ΠΜ WAT

Τόπος

Akaka River, Gabon (Google, OSM)

Περιγραφή

Photographer Wilfred Powell - client of Royle Safaris on tour

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lambrecht-august

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lsteelemd

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 12:51 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδυοφόρος Μυκητής (Alouatta palliata)

Παρατηρητής

rynchaf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 05:24 ΜΜ EST

Περιγραφή

Included annotations for the mother

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2014 01:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Cucujus clavipes. Rock Creek Park, Washington, DC, USA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

This selfie was taken BY THE OCTOPUS, who also took a 90-second mostly-dark video of the inside of its den (with a muffled soundtrack of Alison Young and I laughing hysterically). The octopus grabbed my camera with three tentacles, and grabbed rocks with the others. After a determined tug-of-war that snapped the nylon wrist strap, it carried the camera deep into its den and started pressing buttons with its tentacles. Alison braved beak and tentacles to rescue the camera (the octo was still holding it) - is there anything she won't do for Citizen Science? Thank you Alison!

The alternate photo is the last one I took before the battle - you can see the first tentacle snaking towards the shiny camera...

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apbray

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 11:05 ΜΜ EDT

Τόπος

Shelburne, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Male on top of Spotted Salamander

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristinaaahh

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 10:13 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david7148

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 09:28 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Izzy!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlshead-wren

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 11:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannuhs_misadventure

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1980 12:01 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2018 11:59 ΠΜ CDT

Περιγραφή

In my continuing series of "Not Quite Audubon Cover Quality" bird images, I offer this study of a male Vermillion Flycatcher that just did not want to be photographed. For one of the more photogenic (read: photobombing) birds, he certainly had issues.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

gokcecoskun

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2015 07:15 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pkelly2021

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Περιγραφή

Say Hello to 'Bubba.' This magnificent, adult, male Mohave ground squirrel (MGS; Xerospermophilus mohavensis) was captured and released near Coso Junction, California, on June 6, 2019. It was a bit late in the year to capture an adult MGS, especially one so obviously well fed, above ground. That is because this species not only hibernates through the winter months, but it estivates through the hottest months of the summer; they hibernate or estivate for ~7 months of the year. Sadly, because of the pandemic, I could not return to my field site in 2020 and it does not look very promising either for 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

owlshead-wren

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A sapsucker doing what else but sucking sap!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Τιγρόγατα (Leopardus tigrinus)

Παρατηρητής

ei2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

alfredog

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfrood

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 05:53 ΜΜ CEST

Περιγραφή

First known wild observations and discovery of natural fluorescent in an old world mammal or any mammal outside of North and Central America, images of the Springhare taken in August 2019. Incredible to see it’s orange and pink glow firsthand, especially when it wasn’t expected! Accidental discovery whilst out photographing scorpions under UV light

Shot using a Nikon D850 Handheld with a Nitecore Chameleon C6 ( 365nm ) torch.

For anyone interested in February 2020 a Scientific journal was released by a American research group ( no relation to me ) about this UV trait and science behind it from research in museum & zoo specimens in the US.

There are a few more images, but you might be able to imagine photographing a rather skittish nocturnal creature on foot with a UV torch in one hand and a large DSLR in the other during a unexpected encounter whilst also trying to expose a camera correctly for UV light isn’t the easiest thing to do the split second.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2014 02:09 ΠΜ CST

Περιγραφή

One of my favorite game camera captures.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γιγάντιος Μυρμηγκοφάγος (Myrmecophaga tridactyla)

Παρατηρητής

jvitor_os

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamss12

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 07:27 ΜΜ EDT

Τόπος

Elkridge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giovanni228

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 07:35 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

sbbon26

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019 12:23 ΜΜ PST

Περιγραφή

Experts - What is going on here? This male American Kestrel sure did seem to have the hots for this female Merlin. He kept trying to get close to her and even brought her a few treats (insects?) from the grass beneath the fence. She accepted the treats but didn't seem thrilled with the attention. However, when he flew off, she followed him...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

hchrish200

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 01:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caesar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2011

Τόπος

Satara, IN-MH, IN (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

hemant

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2014

Τόπος

Medak, IN-TG, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Great Egret with Little cormorent

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jezreel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 10:40 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randy135

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:14 ΠΜ EST

Τόπος

Alcoa, TN, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

photo #3 shows where this Downy chased off a Carolina Chickadee from this feeding area in the shelf fungus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfoquet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 06:50 ΜΜ EET

Τόπος

Mpongwe, Zambia (Google, OSM)

Περιγραφή

SVL 75 mm

Sound of this species up to now not yet recorded, according to Channing and Rödel (2019)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 12:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Defense posturing and calling. Consider the audio, yes it is actual audio, a try not to laugh challenge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

mariallorens

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 08:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Alligators bellowing at Anhinga Trail in Everglades NP.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

mriedman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 10:18 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόρυγχο Κοάτι (Nasua narica)

Παρατηρητής

waldier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 08:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

sdonahue

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 06:53 ΠΜ EST

Περιγραφή

Coyote seems to be limping from old injury

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

ashleybosarge

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 07:33 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

phils1stpix

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2015 12:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

American Alligator
Alligator mississippiensis

Alexander Springs Recreation Area
Ocala National Forest
Lake County Florida
Olympus OM-D E-M5
14-42mm II Lens
PT-EP08 Underwater Housing,
PPO-EP01 Lens Port
& 14-42mm Zoom Gear

Phil's 1stPix on 500px

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

chughes1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 04:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlshead-wren

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 03:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

kavein

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 12:44 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dapsang

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2018 02:36 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnstuart

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 07:27 ΠΜ MDT

Περιγραφή

This marmot reportedly showed up at a high school campus in Albuquerque in fall 2018 and I first learned about it in May 2019 when I photo'd it. It was denning under a shipping container next to the track and football field and reportedly feeding on the field when few people were around. Obviously a displaced individual since there are no marmot populations at this elevation (5700 ft) in New Mexico or within about 60 miles of here. The animal disappeared before we could try to live-trap it. Thanks to Deb Hill and Jennifer Frey for alerting me about this animal.

Incidentally, the shaded geographic range as depicted on the iNat species map is inaccurate for New Mexico. The species is not known to occur south of the mountains near Santa Fe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiasteel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 10:32 ΠΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Πόσουμ (Didelphis marsupialis)

Παρατηρητής

andreskiller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 11:01 ΜΜ -05

Περιγραφή

tuve la oportunidad de rescatar y liberar a esta zarigüeya albina
insta: andreskiller_macro

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goatmeal

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 11:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόρυγχο Κοάτι (Nasua narica)

Παρατηρητής

maskedlynx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 09:28 ΠΜ CST

Περιγραφή

Stole my snack :(
Robo mi comida :(

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samroom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 04:01 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σερβάλ (Leptailurus serval)

Παρατηρητής

sheryllandrum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021

Τόπος

Escondido (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

mycocarolina

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlshead-wren

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 03:44 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Date approximated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

owlshead-wren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owlshead-wren

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Spotted this grackle poking its head into a squirrel's nest. I assume it was trying to eat the babies?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 01:10 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατικός Τάπιρος (Tapirus indicus)

Παρατηρητής

wengchun

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

almaatai

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2018 06:52 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόρυγχο Κοάτι (Nasua narica)

Παρατηρητής

allenbryan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2019 06:22 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

cambry

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 01:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I think this is either a fisher or a marten. Taken on the Western Uplands trail in Algonquin Park, Ontario.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

masha66

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenailina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 04:36 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λόρις (Loris lydekkerianus)

Παρατηρητής

sreyarth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:29 ΠΜ IST

Τόπος

Pakkamalai R.F. (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

nemesio_torres

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

integtime=307 A=400 D=130

flashCrossoverCdS=200.00

RESERVED=0

AspectRatio=1.0000

derivativeClipNormal=6

RESERVED=0

chargeFlashTarget=270.00

delayBetweenImagesFlash=60

delayBetweenImagesDaylight= 60.00

jpegCompressionRatio=40

Temperature= 27.37

ImageCount=387

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

owlshead-wren

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

FINALLY got a good picture of one of the two flickers that's been in my yard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnstuart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:35 ΠΜ MDT

Περιγραφή

This black thrasher was among normally-colored thrashers at a residence. The previous day, a thrasher got into the flue pipe of a wood stove at a residence in this area, where it remained trapped in the sooty pipe for at least several hours. We managed to coax it out through the wood stove and it flew out through the open back door and disappeared. @raystuart detected this "melanistic" individual the next morning and I got some shots of it. Seemed in good shape despite its sooty condition.

I wonder how many reported cases of melanism in wildlife might be attributed to similar circumstances?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

griffle19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 09:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

rb97

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 08:20 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

a_zuber

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 06:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Found remains of animal in shopping cart?? From the skull and paws it looks to be a raccoon but it’s missing it’s top two large canines