Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 01:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 11:06 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 03:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 08:03 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Self-found lifer!! With Peter Tolzmann (@hazelgrouse4)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrobates_tethys

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 07:21 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 11:01 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοσκαλίδρα (Calidris maritima)

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 02:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 04:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 10:31 ΠΜ CST

Τόπος

McHenry, IL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Moraine Hills SP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 06:05 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 09:51 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 01:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 10:26 ΠΜ EDT

Τόπος

Asheville, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 10:11 ΠΜ EDT

Τόπος

Asheville, NC, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 11:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 09:25 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 09:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 07:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 03:42 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 03:09 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 01:42 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 01:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 01:21 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 11:19 ΠΜ CST

Τόπος

Alamo, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 09:36 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 10:41 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 08:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 01:02 ΜΜ CST

Τόπος

San Benito, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:32 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 02:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 08:15 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 08:00 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Red morph. At least 3 birds tonight

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmeade_birds

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 06:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Calling repeatedly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 11:39 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 02:59 ΠΜ CDT

Περιγραφή

One hell of a bird for northern IL, 4 birds in total. Luckily I was one of the first people there after the alert went out so I was able to get some nice sunshine before the storm moved in. Lifer and year bird 240!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 11:34 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Lifer!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:36 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 05:18 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 11:23 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Lifer! Didn't expect to find this one!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 03:51 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Gotta love getting Code 3s after school!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomlally

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 02:51 ΜΜ CST

Περιγραφή

Literally insane bird. Banded here yesterday and returned to feeders again today. Many birders were able to see it. Crazy bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 09:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 12:24 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 10:01 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 03:49 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 03:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 11:57 ΠΜ CST

Περιγραφή

Counted 29

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 12:45 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 02:40 ΜΜ CST

Τόπος

Wilmette, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Leucistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 02:57 ΜΜ CST

Περιγραφή

Over 100 birds in the birches outside of the Regenstein Center. Around 3:00, they all flew to the south end of Evening Island, where there is a small cluster of birches and a thicket by the water. They were feeding for a long time, and many of them came down to drink!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 02:54 ΜΜ CST

Τόπος

Waukegan, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen by dozens of people throughout the afternoon, and photographed by many. An incredible find by Susan Z. yesterday, and an incredible refind this afternoon by Nolan K.

Arrived at 7:30 a.m. and searched until about 11 fruitlessly. Went home for 5 minutes before learning the bird was refound and we went back to find it. One of the greatest days of birding I’ve ever had.

Bird left the dark and dense cluster of yews east of the WTP just 2 times in about 3.5 hours to forage in the Scots Pines across the sidewalk both to the north and the south. Typically stuck to a couple of perches deep inside the dark corners of the yews, sometimes seen eating the yew berries or even catching an insect flying by its perches.

FIELD MARKS FAVORING SMALL-BILLED: Rounded head, grayish overall coloration, messy string of white wing bars, lesser covert wing bar extremely faint and at most times invisible, white bases of secondaries, very few white crown feathers visible when fluffed up and preening, white reaching from the primary fringes to the lower wing bar. Alvaro Jaramillo's video differentiating Small-billed v.s. Chilean was incredibly helpful both in the field and at home while writing up description. (https://www.youtube.com/watch?v=B5SAAu5iNi0)

I heard 3 vocalizations personally throughout the hours I was there, and I’m in complete agreement with Tom L. that it sounds like a pitched up, whistled RECR.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 02:42 ΜΜ CDT

Τόπος

Pioneer Woods (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 12:37 ΠΜ CEST

Ετικέτες