Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 03:38 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 11:57 AM CST

Περιγραφή

Counted 29

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονογερακίνα (Buteo lagopus)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 12:45 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 02:40 PM CST

Τόπος

Wilmette, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Leucistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenbirder13

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 02:57 PM CST

Περιγραφή

Over 100 birds in the birches outside of the Regenstein Center. Around 3:00, they all flew to the south end of Evening Island, where there is a small cluster of birches and a thicket by the water. They were feeding for a long time, and many of them came down to drink!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 02:54 PM CST

Τόπος

Waukegan, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen by dozens of people throughout the afternoon, and photographed by many. An incredible find by Susan Z. yesterday, and an incredible refind this afternoon by Nolan K.

Arrived at 7:30 a.m. and searched until about 11 fruitlessly. Went home for 5 minutes before learning the bird was refound and we went back to find it. One of the greatest days of birding I’ve ever had.

Bird left the dark and dense cluster of yews east of the WTP just 2 times in about 3.5 hours to forage in the Scots Pines across the sidewalk both to the north and the south. Typically stuck to a couple of perches deep inside the dark corners of the yews, sometimes seen eating the yew berries or even catching an insect flying by its perches.

FIELD MARKS FAVORING SMALL-BILLED: Rounded head, grayish overall coloration, messy string of white wing bars, lesser covert wing bar extremely faint and at most times invisible, white bases of secondaries, very few white crown feathers visible when fluffed up and preening, white reaching from the primary fringes to the lower wing bar. Alvaro Jaramillo's video differentiating Small-billed v.s. Chilean was incredibly helpful both in the field and at home while writing up description. (https://www.youtube.com/watch?v=B5SAAu5iNi0)

I heard 3 vocalizations personally throughout the hours I was there, and I’m in complete agreement with Tom L. that it sounds like a pitched up, whistled RECR.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 02:42 PM CDT

Τόπος

Pioneer Woods (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 12:37 AM CEST

Ετικέτες