Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2016

Περιγραφή

Metalasia erectifolia


reseeder to 60cm; on limestone; lvs adpressed, erect, untwisted; rare; no threats right here
fls oct- nov, vs quite similar limestone form ofM pungens (may - june)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οξαλίδα (Γένος Oxalis)

Παρατηρητής

shelleygodsell

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muisvoel

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 09:52 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 10:04 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2018 09:23 AM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

occasional on south facing quartz rocks from 600- 900m on s slope; co-occurs with typical ssp at lower limit only

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 01:28 PM SAST

Τόπος

Touwsberg; summit (Google, OSM)

Περιγραφή

single plant seen on summit, 40cm in 5yr old veld; in bud, lvs glabrous, truncate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriaan_grobler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

Eastern Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Female plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2016 05:09 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsmarge

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 10:14 AM SAST

Περιγραφή

Small mammal (up to 550 mm long and 4.5 kg in weight), with a robust body but no tail. This particular animal had a different coloured coat to all other Hyrax that I've seen. His fur was grey, white black and brown, his nose was pink. It's eyes were also lighter than usual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 12:23 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 01:37 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

KwaZulu-Natal, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallyslak

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2018 02:58 PM SAST

Τόπος

Stoep (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on stoep in late afternoon sun - both parties rather dead and dry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flower_girl

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 11:32 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flower_girl

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 11:38 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2017 11:36 AM SAST

Τόπος

Drie Kuilen (Google, OSM)