Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikepotts

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 12:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

unknownalloy

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 05:39 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northover

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:05 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northover

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:10 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northover

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:27 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northover

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:00 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

evwalters

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

em777

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:48 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

wowokayyes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2020 12:33 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 11:47 ΠΜ PDT