Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 09:54 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethmostigmus

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 01:46 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whittie

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 01:27 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Carrying a water droplet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiasai97

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:50 ΠΜ AEST

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Minor castes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiasai97

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:40 ΠΜ AEST

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Minor caste

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calamanthus

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 10:48 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:10 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trigonotarbida

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 06:32 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_sydes

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_sydes

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 03:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 05:15 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Thanks @scottwgavins for keeping an eye on this colony and giving me the heads up they were flying.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil_dauvergne

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 05:44 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 07:46 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 02:59 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 05:05 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 09:06 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Found foraging on Eucalyptus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcmars

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 01:26 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Two ECBs mating with the female on top.
Watch the videos here:
https://www.instagram.com/p/C03PMs2ynP5/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerritvandenbergh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 11:20 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravine_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 12:51 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dillant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 05:41 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gelkiu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Nest found in an area dominated by Melaleuca uncinata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravine_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 05:18 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 03:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 11:54 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rustyrosemark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:44 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francescincotta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjoyinature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 02:19 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

4mm, head tinted burgundy, on eucalypt trunk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjoyinature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 04:22 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

7mm. Maybe this? They were on a eucalyptus tree’s trunk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbergavin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 09:05 ΠΜ ACST

Περιγραφή

body length 12 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gelkiu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 03:50 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Stigmacros? Found around a trail of https://www.inaturalist.org/observations/187735768

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 01:30 ΜΜ AEST

Περιγραφή

undescribed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ffd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 01:09 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravine_

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 09:30 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherylmacaulay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 04:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_yeeles

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 04:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_sydes

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 11:27 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francytee

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 02:17 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φασκογαλή (Phascogale tapoatafa)

Παρατηρητής

ian0250

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 02:15 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Observed mid afternoon at Harcourt, Victoria.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 10:52 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetravla

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 05:48 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gelkiu

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

Nest under a rock at the base of a tree. Not defensive. They ran deeper into the nest when disturbed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 08:09 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matttudor

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 01:35 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Maybe Podomyrma elongata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trigonotarbida

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 02:01 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 07:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 09:27 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkurek__

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 04:09 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_travaglini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 08:16 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Among dry vegetation and sand dunes.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_sydes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gelkiu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 02:49 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gelkiu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 03:41 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friskyapple

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 01:05 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gelkiu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 11:40 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 09:24 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 02:23 ΜΜ AEST

Περιγραφή

originally found on https://inaturalist.ala.org.au/observations/143751164

Thanks @scottwgavins for recording the plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 09:10 ΜΜ +1030

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelcincotta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 01:09 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 06:10 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

On Acacia provincialis.

This species was first located by @millotia here.
https://www.inaturalist.org/observations/140346004
That record sparked my interest and I went to a nearby location to find several more.
Hopefully we find a name for this orphan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackvapey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 03:34 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juniorjupp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 02:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiazed1

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 10:55 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Custom made strawmud ant chimneys

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole_andrews

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 05:45 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo_innes

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 12:33 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Polyrhachis [Chariomyrma] sp. JDM 1273

I would love to know more about this ant, since I was really young I have observed these climb all over a rocky ironstone cliff face but never anywhere else. If anyone could point me to more info that would be super cool, as far as I am aware most species in this subgenus are tropical and it looks like they are limited to small banded ironstone formations in the southwest which are very isolated from each other (in this region)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ffd

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 03:48 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Minor workers doing the pre-flight checks. This was at a native plant nursery.
I should let them know they have an ant problem.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:59 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_munson

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 03:20 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Ant seen on the walking track, dragging a very large piece of bark towards its nest. The nest was less than a metre away, however the task proved too difficult, and the ant deposited the bark on top of a rock and instead took a small leaf to the nest.
Other ants similarly moving leaves towards the nest. Nest was partially covered in leaves. I will try to get a photo of the nest to add to this observation.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenweaving62

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 11:48 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

Wild multiple ants observed around location, Moppa, SA, Australia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codystory

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariannebroug

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 11:01 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

This ant was digging a hole into a young eucalypt. At times only its abdomen was visible. It brought out one little bit of wood at a time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_allen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 04:10 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vuk

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2016

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marknewton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2017 12:39 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 02:47 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 02:21 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 08:30 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garry34

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 04:36 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelcincotta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 01:11 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theotick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 08:46 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrolland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:47 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 02:00 ΜΜ AEST

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 01:57 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernie-l

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 12:03 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviafelicityannhaworth

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 12:57 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Second and westernmost of three linked nests. Note "ant road" clearly visible in final photo of this set. Update: sometime within the past year this nest died or was killed; it is no longer in existence; I can't find anything there at all.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widebrownland

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeannie_bartram

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 02:01 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willpford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2020 02:26 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Bit of biffo between two males tussling over territory.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankpierce

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2014 07:03 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Myrmecia nigriscapa with Calochrysa extranea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 06:50 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 02:16 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 03:00 ΠΜ CET

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 15-22 January 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 05:35 ΜΜ AEST

Τόπος

Pioneer Park (Google, OSM)