Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lourens-swanepoel

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 11:00 ΠΜ CAT

Τόπος

Magude, MZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 06:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:39 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 01:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:53 ΠΜ SAST

Περιγραφή

culms hollow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank375

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Guinas, NA-OT, NA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:44 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creature-logger

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2001 05:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joy_paton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:30 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Mountain Pastures. Gp walk 14.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:24 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Sadly deceased! I am really not sure of the ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlyfrog

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 07:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atractaspis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieviljoen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 11:05 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sand10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_grace

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 07:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gianluca_de_gasparis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Cruised and taken off the road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:45 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennartn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:21 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robingle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 09:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbree

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2015 02:18 ΜΜ SAST

Περιγραφή

A few drops of rain during severe drought was enough to get termites to emerge and this frog camped out beside them in the middle of the path filling up.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendywiles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 09:58 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Found in our wild garden, on old sand dunes. It's been decades since we found a frog, but we hear them on drizzly days in the dense thicket. Approx 20 -30mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolauecology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 10:35 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thabo_laco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 02:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew33183

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 09:26 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindeq

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizzieshowe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 08:26 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 09:20 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cr_hundermark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amouton

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 07:28 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shen_vyf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 11:09 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019 03:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 12:00 ΠΜ WAT

Περιγραφή

with Enviro-Insight and HCV Africa

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanb44

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 08:20 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Two marbled leaf-toed geckos feeding on a moth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 01:03 ΜΜ SAST

Περιγραφή

with P&T Rebelo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbrammer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 08:00 ΜΜ EAT

Τόπος

Mulanje, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

probreviceps

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 1997 03:49 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerconradie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2011

Τόπος

Gurue, MZ-ZA, MZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Tadpole on rock film

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerconradie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2011

Τόπος

Gurue, MZ-ZA, MZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Eggs among moss

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

magdastlucia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:53 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

funfrog2014

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 03:40 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2016

Περιγραφή

Anthochortus ecklonii


typical tussock forming Anthochortus, and by far the most widespread sp in the genus; culms striate; these few tussocks survived the Mar 2016 fire; convex seeps on slopes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 10:31 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 08:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scelotes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 09:57 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindseyvye

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:17 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 08:06 ΜΜ SAST

Τόπος

Amajuba, ZA-NL, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkkhan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 06:39 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaimefreeman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 08:09 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 12:00 ΠΜ SAST

Τόπος

Letseng, Lesotho (Google, OSM)

Περιγραφή

with Luke Verburgt

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayruzprins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 02:24 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 12:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herping_with_berks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 09:04 ΜΜ SAST

Τόπος

Eden, ZA-WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2011

Περιγραφή

Toad writing


egg strings in seasonal rock pool on sandstone

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 10:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyroneping

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 04:41 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Cacosternum thorini - Thorin’s Caco. From Hogsback, Eastern Cape. https://www.tyroneping.co.za/cacosternum-thorini-thorins-caco/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scelotes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 01:33 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryelindsay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 04:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hendre_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

Population 3, higher elevation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 04:41 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugene_hahndiek

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugene_hahndiek

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 06:12 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shena7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 09:25 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)

Παρατηρητής

christiners

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 11:45 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizziegeorge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 07:42 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 12:25 ΜΜ SAST

Περιγραφή

A whole bunch were bouncing on top of the soil after heavy rain. Bright yellow belies, all rescued and put in a pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

absolutumit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 08:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023 01:24 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theoutdoorman102

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 05:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet_taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 10:17 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Large (approx 7cm) tadpole in flowing stream above Grey mares tail waterfall in the Karkloof.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparkslife92

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:03 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Found indoors sleeping on a glass window. Releases by planted waterbody outside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfinn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Mole tunnels in soft sand

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariskadw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 11:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahdumb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 09:22 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariskadw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 06:21 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaughanjessnitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 08:18 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyroneping

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 05:58 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Afrixalus knysnae
Knysna Leaf-folding Frog. From Grootrivier Pass, Western Cape. https://www.tyroneping.co.za/amphibians-of-southern-africa/afrixalus-knysnae-knysna-leaf-folding-frog/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 08:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettxjs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 09:54 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 12:42 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 10:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterswart

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianbinns

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 12:53 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 10:16 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristopher48468

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 02:41 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehreneksteen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 07:58 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corriedt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 12:39 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2019 01:05 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flosbert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 09:53 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfoquet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Sound of this species up to now not yet recorded, according to Channing and Rödel (2019)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtvanwyk

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 07:53 ΜΜ SAST

Περιγραφή

With female S. capensis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_burger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:51 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laplit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 06:11 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_hunter93

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 11:56 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 07:58 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 08:48 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herping_with_berks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 07:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herping_with_berks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 11:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pietermier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2013

Τόπος

Aniesfontien (Google, OSM)

Περιγραφή

Bufo robinsoni


Ετικέτες