Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marula

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 05:59 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Saprophytic, found on decaying branch. Edible mushroom that is said to have medicinal properties for being antiviral and immune-boosting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrivier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:21 ΠΜ SAST

Τόπος

Bitou, WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrivier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:58 ΠΜ SAST

Τόπος

Bitou, WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katrivier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 05:31 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eongrobler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 07:35 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berthapi2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 07:46 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackichan733

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 10:11 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxinegaines

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 02:34 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skye_0

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 03:46 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_halle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:51 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nannajoubert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 10:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julesips

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 11:55 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 10:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

setapion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 03:03 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgmayers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 02:39 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katefriebe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 02:42 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veldkind

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:00 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccaoscroft

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 12:44 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolandie3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 10:02 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caljansen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 01:09 ΜΜ SAST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

nicola_evertson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:40 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicola_evertson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:47 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joega

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 03:00 ΜΜ SAST

Τόπος

Bitou, WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simontamblyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 09:54 ΜΜ SAST

Περιγραφή

second batch of photos uploaded on the 20th of October after some hot dry weather, the infected inflorescences still were sticky, even trapping one of the ants that seemed to consuming the fungus (if it is a fungus).

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:40 ΜΜ SAST

Περιγραφή

The orange lichen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanstephenson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 10:55 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bengazeau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 01:05 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμανίτης Ο Ερυθριών (Amanita rubescens)

Παρατηρητής

bengazeau

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 03:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 04:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martellemostert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 03:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubblyworld

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 03:29 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pennylmoore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 11:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djwebster

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 10:19 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Foliose lichen on bark

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

djwebster

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 10:25 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbridgman

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 05:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 11:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbridgman

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 05:56 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Dark brown spores inside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groblerkarla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 02:08 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Usnea barbata
Old man's beard lichen

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

alison_young

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2010 03:27 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lcorby233

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 10:18 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leander_van_staden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:22 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanstephenson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:34 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leander_van_staden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:16 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leander_van_staden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 10:13 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian922

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:55 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkennedy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 12:36 ΜΜ SAST

Τόπος

George, WC, ZA (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

capetonian_hiker

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 11:45 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizziepop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2017 03:08 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachael441

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:25 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 10:08 ΠΜ SAST

Περιγραφή

red foliose moss on sandstone in forest pretending to be a seaweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottohirzel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 07:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeicher

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

setowey2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:20 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adele84

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 10:27 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 03:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 06:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfrohlich

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 10:35 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 03:43 ΜΜ SAST

Περιγραφή

orange folose lichen on bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joankleynhans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 11:07 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewkilian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 08:35 ΠΜ SAST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

andrewkilian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:54 ΜΜ SAST

Περιγραφή

*Smells like sulphur/ rotten eggs when crushed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:55 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helia_van_zyl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 09:16 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickmunro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 09:46 ΠΜ SAST

Τόπος

Tonnelbos (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simontamblyn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:05 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Deceased. 3-4mm.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 11:04 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvlvt

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 01:57 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adele84

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 05:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russel4244

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 01:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 11:18 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 11:59 ΠΜ SAST

Περιγραφή

30 mm in height

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allanweideman10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 11:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 07:37 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liliana308

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 09:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawnwehman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 03:25 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magdaleen

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 04:09 ΜΜ SAST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

belinda54

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 12:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanderoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 09:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooliana_

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 09:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκληρόδερμα (Γένος Scleroderma)

Παρατηρητής

yuri_belyaev

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 06:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pietermier

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 03:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pietermier

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 03:06 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hafeez_sonday

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_johnstone

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 09:08 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 10:09 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwhelan

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:33 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pieter_wouter

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kobus_visser-49

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 08:57 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 03:16 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_johnstone

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 09:22 ΠΜ SAST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jakesvv

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 08:25 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemmapc

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 01:51 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 01:43 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_brunke

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maddieexplores

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 05:10 ΜΜ EDT

Τόπος

Plain City (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rltw05-99

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 02:30 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Growing on pine or cedar bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlydistracted

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 03:39 ΜΜ EDT

Τόπος

Ohio (Google, OSM)

Περιγραφή

Southern Ohio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yazlinmarrufo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 02:48 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwclapp

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 02:27 ΜΜ EDT

Τόπος

Bethania, NC, US (Google, OSM)