Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjnelson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Flowering/ Fruiting/ Flower budding!
50-100 stems
Tallest stem = 83cm
Too many aphids to count!
No monarch eggs, larvae or adults.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2018 02:25 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2016 03:29 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 04:37 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsayz

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019 01:13 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamgunn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019 04:15 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarterward

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 11:39 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrchasse

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 11:55 AM PDT