Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmarnoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 12:12 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 02:14 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Eriophyllum confertiflorum in Claremont Hills Wilderness Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2024 02:54 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Diplacus longiflorus in Claremont Hills Wilderness Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calnattteringk

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 09:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellypfs

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Claremont Loop hiking trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 04:27 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Visiting Salvia mellifera along the Cobal Canyon trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmarnoy

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 08:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Feeding on Ceanothus sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akrausz

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 03:50 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmarnoy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 11:30 ΠΜ PST

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Cool, high 50's F.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmarnoy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 11:30 ΠΜ PST

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

In rivulet. Recent heavy rains with around 9" in one 3-day storm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmarnoy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 02:18 ΜΜ PST

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenloren

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 08:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 01:23 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On a trail in Claremont Hills Wilderness Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bee_ecology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 02:06 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friendlyjelly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 08:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Two rattlesnakes intertwined and very active!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

omar_alui

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 04:43 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csj9999999

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 07:12 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_athena_autry

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 07:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

scottmarnoy

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 05:45 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moonlightrunner

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 06:05 ΠΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmarnoy

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2023 10:29 ΠΜ PST

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Resting in the crook of an oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 12:40 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2023 11:57 ΠΜ PST

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On the upper side of a Ribes indecorum leaf, along the Pomello Trail in Claremont Hills Wilderness Park

Several individuals of this species were perched, unmoving, on leaves on various parts of the shrub

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmarnoy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 04:24 ΜΜ PST

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding on a lizard at sunset in Johnson's Pasture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grmorrison

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 01:59 ΜΜ PST

Περιγραφή

Slender tree, with one main trunk, around 4 meters tall, growing within and up through the canopy of a mature and large Malosma laurina in lower Johnson's Pasture, Claremont Hills, San Gabriel Mountains foothills. Had to weave my way through a hell of a Malosma thicket to access this thing (see photo # 10) - super well hidden. No true leaves present on the plant, with only phyllodes remaining. The phyllodes are lanceolate, to narrowly elliptical, to oblanceolate in shape, and have a glabrous feel, with few, fragile, dainty, white hairs, mostly nearer the base, not sticky or glandular. Phyllodes with a weak resinous smell. Young inflorescences starting to form in the axils, apparently single-branched, paired, with two emerging at each axil. Coin used for scale is a US quarter dollar (¢25 piece), 24.26 mm, 0.955 inch in diameter.

This plant already observed by Nancy Hamlett (@nvhamlett), I believe with use of a telephoto lens, and this observation was made to provide some closer photography and inspection.

Nancy's observation: https://www.inaturalist.org/observations/141559331

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmarnoy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 04:15 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Pebble nest glued to twig of shrub oak on Gayle Mountain. See observation
https://www.inaturalist.org/observations/138932743

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmarnoy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 04:42 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Harvesting acorns from Quercus berberidifolia, which are abundant this year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 11:38 ΠΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Pseudognaphalium at Claremont Hills Wilderness Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 02:54 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Eucalyptus. Apparenlty laying eggs on Glycaspis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 08:33 ΠΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Asclepias fascicularis, along the Johnson Pasture trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:55 ΠΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Two individuals of this species were crawling near two mating Lytta auriculata beetles, which repeatedly moved, apparently to avoid them. The red and black insects appeared to attempt to pierce the beetles with their mouth parts. Unfortunately, the photos are not strong enough to see clearly what is happening. I'd welcome hearing any thoughts on it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 03:42 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

About 2 mm long
Photo 1, as it began to bite
Photo 2, a minute or so later, as it filled with blood from my hand (ick)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 02:26 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Chewing on a flower of Calystegia macrostegia at the Claremont Hills Wilderness Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmarnoy

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 08:51 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Bear emerged from a ravine 20 feet from us. Teeth look old but the animal appears robust.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

scottmarnoy

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 03:52 ΜΜ PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Vertical Crop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego4nature

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 09:37 ΠΜ PDT