Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillovardarolab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbillerman

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 04:47 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjandersen

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 02:17 ΜΜ AST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamieb4

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturoc

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2017 12:55 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlamolinara

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2017 11:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 10:35 ΠΜ EDT

Τόπος

Nome, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwwarbler

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2014 02:54 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sshane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 06:49 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Identified with Swift 2nd edition, Glassman. Took quite a few photos before it flew into a nearby tree. The butterfly was feeding on rotten banana in my fruit feeder. The wind today was 20+ mph and there are no butterfly exhibits in the area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clay_s

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 03:58 ΜΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emerlee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 12:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjandersen

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:35 ΜΜ MDT

Τόπος

Corrales, NM, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

3-4 individuals present in the wet ditch near parking area, both the lateral ditch to the main trail and also the ditch that runs parallel to Romero Road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_carlos_caicedo_hdz

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 02:38 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_carlos_caicedo_hdz

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 12:13 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwhitec

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Περιγραφή

UPDATE: OC#:437957 has been CONFIRMED! YES!! Here is the Decision Notes for record# 437957:
New State Record. Photos were reviewed by Dennis Paulson, John Abbott, and Steve Hummel who all agreed with ID of A. barretti.

Female Comanche Dancer was the closest match I found in my field guide (Dennis Paulson's) but their normal range is WAY south of here. I ask for other input on the Western Odonata facebook group and several concurred, including Dennis Paulson who said the following: Deb, I would submit that to Odonata Central as Comanche Dancer, so more people could look at it if necessary, as many odonate experts aren't on Facebook. After looking at just a few more photos (as you say, extremely few female photos seem to be available), I don't see anything else it could be, and putting it on the record like that would be a good idea. Comanche is a fairly large species, a bit larger than Springwater, for example. I measured the wire she was perched on with photo in hand for reference and the overall length was almost 1 3/4". Should this be accepted as Argia barretti (Comanche Dancer) it would be quite a range extension.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 10:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njcarpenter

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 02:35 ΜΜ UTC

Τόπος

Fults, IL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 10:04 ΠΜ EDT

Τόπος

Caimanera, Cuba (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbourget

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngarrett

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbourget

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 07:10 ΠΜ EDT

Τόπος

Atlantic Ocean (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 1980

Περιγραφή

Copyright © 2018 Texas Lepidoptera Survey

coll'ed by Edward Knudson
south of Premont, Jim Wells Co., TX
6-13-IV-1980

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelretter

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 03:29 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelretter

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:22 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sccmpmn

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 09:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kategood

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 09:36 ΠΜ CDT

Τόπος

Norman, OK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaudettelaura

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2016 02:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 1990

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rollingplainst

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

While taking a picture of this Eastern Hognose Snake, observation at https://www.inaturalist.org/observations/79960222, this butterfly landed. Friends?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpelikan

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kannand

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 05:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Norton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 01:27 ΜΜ EDT

Ετικέτες

LLF

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Μάιος 1987

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 1987

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 1991

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Μάιος 5, 1996

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Μάιος 15, 1998

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 1998

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 1992

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 1991

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 1992

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 1992

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 1996

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 1992

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 1996

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geneise

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 1996

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

bmvig

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 10:37 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smw7648

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 11:00 ΜΜ UTC

Περιγραφή

I’d like to have this light green leafy looking butterfly identified.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis479

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 03:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexthelorax

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 07:00 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustorosa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2016 12:18 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

homemommy

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 11:44 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Lon melane

Παρατηρητής

cae1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 01:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanely1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 01:01 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2008 10:40 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moondevg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 03:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 08:09 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hobiecat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020

Περιγραφή

colias series from one spot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idragonflylady

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 12:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Photo 15-8915 Blue (dorsal); ph 8911 (ventral)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 06:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clareblencowe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 06:28 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moths4ever

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolina_espinoza

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 11:09 ΠΜ -05

Περιγραφή

Mariposa blanca de bordes negros

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2015 08:37 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Niconiades or Oxynthes sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blairdudeck

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 08:09 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgalen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2017 01:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sa88lebags

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamessw

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2017 12:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_nunes

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 10:58 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renedurocher

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecuadornaturetours

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2018 02:53 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newmexicobirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 12:28 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Note the egg it just laid on the yucca (above the skipper).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 09:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmsorensen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 03:54 ΜΜ EST

Τόπος

Bahamas, BS (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marthar

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Bahamas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdegennaro

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 03:09 ΜΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 02:37 ΜΜ HST

Περιγραφή

An exquisite beast

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenecycle

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 12:59 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgarv75

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 09:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The larval fish inside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sinaly20

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 09:52 ΠΜ ADT

Τόπος

Bathurst, NB, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanmarsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

New Brunswick, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdog

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdog

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomhorton

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 10:43 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 12:06 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 05:16 ΜΜ MST

Τόπος

Wickenburg, AZ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenecycle

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 11:26 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdegennaro

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 10:51 ΠΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 01:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipwoodscc

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 10:01 ΠΜ CDT

Περιγραφή

feeding on the blue mist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

One of two individuals observed near a cluster of yuccas (the other individual is here: https://www.inaturalist.org/observations/42495696). This is a known location for this species, east of its main range (Marks, 2018, Butterflies of Louisiana)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoamaya

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 11:36 ΜΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupamartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2015

Τόπος

del rio, texas (Google, OSM)

Περιγραφή

Found the previous day by the home owner (along with a Ruby-spotted Swallowtail), we were able to visit today, and saw the Pink-spotted in their yard. This is the second record for the United States.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 01:42 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Working outside when I saw this on our verbenas. Didn't recognize it so grabbed camera and got a couple photos. It flew off shortly afterwards.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupamartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2017 02:20 ΜΜ CST

Περιγραφή

Fifth record for U.S.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troyhibbitts

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 03:25 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2015 12:44 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 11:52 ΠΜ MST

Περιγραφή

Santa Rita

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holgerbeck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2015

Τόπος

Cascada de Latas (Google, OSM)