Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo501

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 03:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 05:32 ΜΜ -03

Τόπος

Patiño, AR-FM, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mordano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 12:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ezequielvera

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 05:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianlescano

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 03:01 ΜΜ -03

Περιγραφή

Recuerda una mimosa, las hojas no se cerraban. La chaucha seca era bastante dura y estaba abierta, las semillas en forma de porotos cilíndricos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waltermedina

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 06:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waltermedina

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 05:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariainesa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 07:23 ΜΜ -03

Περιγραφή

llamado también anchico blanco, de corteza lisa de color marfil, pulvurulenta. Copa aplanada en forma de V.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κορραλλόδεντρο (Erythrina falcata)

Παρατηρητής

romulocenci

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:14 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 12:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inespaz

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 05:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

juli_ame

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 08:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilian91

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 10:49 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juli_ame

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 03:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 10:22 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiomara46

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 12:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romanlabrousse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 04:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juneau17

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 02:50 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verereutemann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 12:56 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzo_ferreyra

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 04:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giramone

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 01:43 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reserva_aponapo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 05:44 ΜΜ -03

Περιγραφή

Banco de Germoplasma – Reserva, Refugio y Estación Biológica Aponapó – Proyecto SILVA 17

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demianlescano

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 05:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablodemaio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracielarogado

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 09:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alec_mcclay

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2017 02:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielceledon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 02:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guagui

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieloscarmolina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 08:19 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardoalfredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 07:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oliver378

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2018 07:00 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damian107

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 05:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gisebolo

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 05:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2010 03:40 ΜΜ -03