Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2017 05:24 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Only barely separated from H. peltatum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 06:44 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildthingstas

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 02:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corwincaelin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2016 09:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlenagan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2017 12:07 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2014 01:03 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Rankinia diemensis mountain dragon, Hamish Saunders Trust survey of Clarke Island, Banks Strait, Tasmania, December 2014