Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismt

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 11:55 ΠΜ PST

Περιγραφή

At edge of vernal pool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annienzelll

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 07:58 ΠΜ PDT

Τόπος

Mariposa, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 04:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keydigs

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2018 02:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanswift

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 11:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

In a small perennial creek near its source.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι (Γένος Trifolium)

Παρατηρητής

direbecca

Ημερομηνία

Απρίλιος 2015

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I've just added the larger (more inclusive) version of my original photo, since, as I look over our area's clover options, this one looks like Showy indian clover/Trifolium amoenum. Any feedback/help much appreciated. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icosahedron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 01:36 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symbiiotica

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 04:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing with Lactarius alnicola

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdmore

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 03:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Great Basin sand verbena, Abronia turbinata, Nevada, Esmeralda County, White Mountains, Fish Lake Valley watershed, elevation 1585 m (5200 ft).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 02:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turkishvulture

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2012 12:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Apparent hybrid between A. nortensis x nevadensis knightii. Both parent species in area. @sapienshane @morganstickrod

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracend

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 07:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invictus13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dana_york

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:00 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icosahedron

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 01:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

false_mermaid

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 04:42 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dutchbill

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 01:07 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelheine

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 09:39 ΠΜ PDT

Τόπος

Caliente, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 09:34 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cap_2019

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 03:56 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 03:51 ΜΜ UTC

Περιγραφή

.ab1 file located at
https://drive.google.com/drive/folders/1I-eyvn6_IT3E46DbGrAjCpUPRL9O1Vv6?usp=sharing

Hundreds of clusters of fruitbodies in a 50sq meter area. Lots of woody debris, most were found growing amongst it. Very young fruitbodies of putative Lactarius alnicola found growing right next to one of the clusters. One cluster appeared to be growing from a sclerotium which is shown in 2 of the photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malacothrix

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 10:56 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinderteacher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:10 ΠΜ PST

Τόπος

Windsor, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenthomasbryant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 09:29 ΠΜ PST

Περιγραφή

ID is just a loose guess

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 09:29 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildrose14

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 11:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arielhoage

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 07:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing at the edge of a sandy/dirt trail down to the beach. Stick to the touch and smells like sperm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

su9000

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 03:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-by-nature-db

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 09:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilredhen

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 10:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melaniegutierrez

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 07:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherreiger

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2010 12:13 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Arctostaphylos tomentosa var. bracteosa x pumila @morganstickrod Both parent species also present at this location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtwalter

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsoil174

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:40 ΠΜ PDT

Τόπος

Bodega Bay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apatten

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 11:04 ΠΜ PDT

Τόπος

Santa Rosa, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Περιγραφή

Pre-active nest inside of coast redwood stump. Active nest with egg here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cady51

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 04:25 ΜΜ PST

Τόπος

Glen Ellen, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by Gordon Walker
Microscopy and sequencing to come

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twberger95628

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 07:43 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josiah0311

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 11:04 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlenedevitt

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 09:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hikingboots_and_pearls

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 01:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpalladini

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020 02:39 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icosahedron

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 12:53 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Callippe Fritillary have been seen here in the spring.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbarlas

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 12:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redwoodriverbear

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 05:41 ΜΜ PDT

Τόπος

Santa Rosa, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caenvsci

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 01:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Small, whole plant about 1-2 inches in diameter. Small cluster rooted at the edges of rocks in a trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Photos from one of the few known populations of H. biflora var. ineziana. Despite poor precipitation and extremely dry conditions in the grasslands they occur in (much of the soil is already cracking), there are a considerable number of individuals that have germinated at this site. Many still in bud, but at least 1/3 have begun flowering.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glenschneider

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marionanoiram

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferlchandler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Only one in bloom that I saw.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericlopresti

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2018 10:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I forgot about this plant until organizing Abronia records; I meant to go back to document flowering and collect this later in the season, but moved to Michigan and never got around to it. Without flowers, this plant is a spitting image of A. maritima, but who knows what it actually is. @alysonvn ???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilyboy

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2019 03:44 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferlchandler

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 03:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

invictus13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invictus13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

invictus13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littllebird

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 12:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dloarie

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2018 09:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbararice

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλεντούλα Η Άγρια (Calendula arvensis)

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 01:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

sherryadams

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2011

Περιγραφή

7:45 in the morning
Observation and photo by the Johnstons

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwarnert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2016 11:58 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2016 12:37 ΜΜ PST