Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 09:20 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedrake

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 02:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravendi6

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:59 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 09:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 09:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterh

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023

Περιγραφή

28.08.2023, Todfund

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shandi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:11 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shandi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:10 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikethebirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 09:46 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 10:38 ΠΜ PST

Περιγραφή

Beautiful twig mimic caterpillar had been feeding on Malosma laurina leaf. Great camouflage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023

Περιγραφή

B3-699, maybe Euxoa medialis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roycecumming

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 11:59 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 08:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesdit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~7100' elevation.

Southern Mono County, CA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

playsvball

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 08:30 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 01:31 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesdit

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~7100' elevation.
Others from this collection were sent to UCONN for barcoding, results "fell out" to Hulstina xera. Contact David Wagner for specifics.

Hard to image with my system, there is a splash of orange within the wings.
It also lost many scales being so active in the container.

I may have better images of this moth from past years that I will be posting.

LG2023G45

Ετικέτες

JAR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdbirder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 08:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 1917 10:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

no collector name,
from the Cornell University Insect Collection
dissected/determined JoAnne Russo
Corpus bursae with long tubular fundus extension.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesdit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~7100' elevation.
Cross-breeding Euxoa: comosa + obeliscoides.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 09:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 10:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 05:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 10:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trailblazr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 05:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 09:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

appalachianary

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 09:29 ΠΜ PDT

Τόπος

South Lake Tahoe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 11:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 08:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 08:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dalemeister

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 10:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 07:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 10:37 ΠΜ PDT

Περιγραφή

A tough one to ID espicially when faded! Found on Eriogonum fasciculatum seed cluster.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023

Περιγραφή

B3-649, FW = ~19.5 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yw24

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 10:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antrozousamelia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 07:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023

Περιγραφή

B3-637

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 03:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Beaten from Cupressus macrocarpa

Pupated Sep/11/2023
eclosed Oct/4/23

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalistspace

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 10:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019

Περιγραφή

Tentative, This species was collected not farm from me by Troubridge & Crabo in '95. Good match at BOLD, dark HW no photo, not much PM line, A. obliqua seems to have a more pronounced PM line

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022

Περιγραφή

B2-608

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

thefruithunter

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 08:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesdit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~7100' elevation.
Suggested id BugGuide:
https://bugguide.net/node/view/2299709

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019

Περιγραφή

100% DNA match at BOLD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 06:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023

Περιγραφή

B3-584

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 06:21 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Euxoa comosa?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 12:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 07:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravendi6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 08:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On strawberry tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesdit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~7100' elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trees_sing

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 01:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Hundreds and hundreds gathering!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 06:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 07:53 ΠΜ PDT

Τόπος

Pescadero, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calpurrnia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Closest I could find to the wing pattern, please correct my guess!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 08:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Quercus agrifolia sandwiched between two leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 11:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralaupa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 11:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 10:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tegsthegemini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 08:00 ΠΜ PDT

Τόπος

Essex, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

tegsthegemini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 08:00 ΠΜ PDT

Τόπος

Essex, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tegsthegemini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 08:05 ΠΜ PDT

Τόπος

Essex, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmorton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 10:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 04:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tegsthegemini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 08:12 ΠΜ PDT

Τόπος

Essex, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 02:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Small relative to most local macariines. Wingspan maybe 2.5 mm as photographed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohavia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 08:39 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 12:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023

Περιγραφή

B3-498

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023

Περιγραφή

B3-501

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ca_photo_hobbyist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

probably D. fracturalis, but also looks pretty close to Salvador Vitanza image of Diastictis sperryorum at MPG so not sure of species level ID: https://mothphotographersgroup.msstate.edu/species.php?hodges=5260

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thereseburns

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 03:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dungdungdungbeetle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 08:24 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 09:18 ΠΜ PDT

Τόπος

Albany, CA, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Cupressus macrocarpa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Cupressus macrocarpa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

datafoya2314

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 05:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023

Περιγραφή

B3-493, tentative

ID and gen photo by JoAnne Russo

Ετικέτες

JR2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 03:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 08:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parke2

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 09:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 11:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tegsthegemini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 09:50 ΠΜ PDT

Τόπος

Essex, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 10:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

collected by Laura Gaudette
dissected/determined by JoAnne Russo

papillae anales meet together caudally at a point - distinctive.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023

Περιγραφή

B3-451

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glennfine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesdit

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~7100' elevation.

BugGuide suggested ID: https://bugguide.net/node/view/2291729