Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimssight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 04:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 11:02 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melsocal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 08:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesdit

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~4150' elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 11:49 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 10:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:17 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 01:04 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 01:26 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 10:03 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesdit

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

7100’ elevation.
2022 ESLT BioBlitz.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 02:46 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 07:23 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 02:52 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herlinth

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 02:09 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterh

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 04:13 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

herlinth

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 07:02 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesdit

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

National Moth Week July 23-31, 2022
.
~7100’ elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pronghornranch67

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 03:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeburchett

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeburchett

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 04:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lithostrotionella

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 10:26 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

herlinth

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 06:43 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

eporetsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 09:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

sierra13

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 11:15 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:18 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildwingsecology

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 11:22 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 03:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 10:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herlinth

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 07:44 PM CEST

Τόπος

Brindisi, Italien (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesdit

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~7100' elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 12:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 10:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:35 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herlinth

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 05:30 PM CEST

Τόπος

Brindisi, Italien (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarie_parie

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

docentgal

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 03:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 09:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildwingsecology

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 10:18 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twillrichardson

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:35 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethpratt1

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 01:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 04:34 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdingman

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 10:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesdit

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~7100' elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildwingsecology

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 06:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 04:20 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ca_photo_hobbyist

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin351

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 06:58 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 12:31 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 02:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claire146963

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 03:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyingnaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 09:23 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 10:39 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natwalts

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 08:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterh

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 12:09 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 04:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cujah

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesdit

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

~7100' elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Zale rubi

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 07:32 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 07:35 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

herlinth

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 08:01 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettina-eastman

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 08:58 PM PDT

Περιγραφή

Nightime Bugs with IRC and Rich Schilk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 09:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 02:16 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaubug

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 10:56 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 10:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterh

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 05:01 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

happyholliday

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 10:03 PM PDT

Τόπος

Lone Pine, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist5716

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_anthrotographer

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 02:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracend

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 05:30 PM PDT

Περιγραφή

found dead

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtnash

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:58 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterh

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 01:49 PM CEST

Περιγραφή

Ahrensdorf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 05:18 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigner

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 03:04 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildwingsecology

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 07:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connorbloyd

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:02 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benamann

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 10:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 09:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawkparty

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 02:02 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kt_245

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 05:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_huntley

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 05:39 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 12:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinylongwing

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 11:20 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tvl

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herlinth

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:01 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_greg

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 08:59 AM PDT