Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 08:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ryannev

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 05:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2017 04:19 PM CDT

Περιγραφή

Not sure what else this could be, but would be a significant range extension.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeblossomseeds

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 07:18 PM CDT

Τόπος

San Marcos, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humanbean4383

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordandcochran

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:53 AM CDT

Περιγραφή

And so it began......

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeblossomseeds

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 07:03 PM CDT
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Έντομα Ομοταξία Insecta

Παρατηρητής

mflo84

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 02:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:36 AM CDT

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

colleenm

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 02:33 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mflo84

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danscales08

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:51 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tvogt

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 05:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 11:45 AM UTC

Περιγραφή

Floating this ID as a text. Not listed as an introduced species in Texas yet but seems to fit the key that found for California

https://en.wikipedia.org/wiki/Bromus_alopecuros

http://www.flora-of-cyprus.eu/cdm_dataportal/taxon/642f6321-e80c-4158-9dc8-f03f11e17641

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliannewall

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 05:34 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drbh2o

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 09:32 AM CDT

Τόπος

Llano, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

patmlucas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 07:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jimmyphan

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 05:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 10:18 AM CDT

Περιγραφή

Bird and Bee Farm
Walk in north meadow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 02:12 PM CST

Περιγραφή

Made a solitary visit to CR 364 near the Sugarloaf Mountain Bridge to observe what was there. Had not visited the area in a long time.

I pulled the spear in the 2nd photo out of my sock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 03:30 PM CST

Περιγραφή

Made a solitary visit to CR 364 near the Sugarloaf Mountain Bridge to observe what was there. Had not visited the area in a long time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 05:16 PM CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 10:32 AM UTC
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Φυτό Βασίλειο Plantae

Παρατηρητής

seawitch4ever

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 10:36 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicabeckham

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 07:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacthelord

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Anilinus beetle.
Found in cave, eyed.
Posted with permission from owner and collected under proper permits

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tonkawa183

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 02:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

firebugzy

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 02:55 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kr481

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 11:14 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yersinia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 11:50 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenfuqua

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 06:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victortx

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dschwilk

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 04:55 PM UTC

Περιγραφή

547

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

patmlucas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 07:49 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jspill34

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 10:12 AM UTC

Τόπος

Ingram, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 10:16 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lswift

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 09:43 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή Οικογένεια Poaceae

Παρατηρητής

peterjoseph

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 11:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rloera

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 10:41 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mattgeo1990

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 01:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 12:54 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfowler

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 09:02 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2019 08:58 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kypfer_kyroptera

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 09:39 AM UTC

Περιγραφή

I pulled this grass up thinking it was Dichanthium sericeum (silky bluestem) but noticed that it lacked the rings of white hairs around the nodes and the inflorescence looked more like a contracted panicle than a panicle of digitate spicate branches. The awns are distinctly bent. Is it really Bothriochloa barbinodis are is it just wishful thinking?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 11:01 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή Οικογένεια Poaceae

Παρατηρητής

jarendt

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 10:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jasonziebell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2017 11:54 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 03:17 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturebugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 08:34 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturebugs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 10:10 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 11:31 AM CDT

Περιγραφή

very hard to remove leaves from clothes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylebrunson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 09:55 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lseman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 03:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_rambler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2020 10:15 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 11:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturebugs

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φραξός Γένος Fraxinus

Παρατηρητής

naturebugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturebugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

blacknbluesa1

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This plant has been essentially unchanged for 10 days

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturebugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturebugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturebugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 12:21 PM CDT

Περιγραφή

First two pics show two species for comparative purposes.

Specimen on right: Note V-shaped base of flower, less dense branching, longer/narrower petals compared to Amphiachris (left; https://www.inaturalist.org/observations/34926032).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelthomas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 04:25 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturebugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 08:16 AM CDT

Περιγραφή